Prehľad aktuálnych výziev EIT pre začínajúce firmy

Znalostno-inovačné komunity EIT Digital a EIT RawMaterials, ktoré sa venujú podpore inovácií v oblasti digitalizácie, majú momentálne otvorených niekoľko príležitostí pre tímy bez právnej formy ale aj začínajúcich podnikateľov a malé a stredné podniky.

EIT Digital Venture

Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady v oblastiach digitálny priemysel, digitálne technológie, digitálny blahobyt, digitálne financie a digitálne mestá  a pomôcť  im dosiahnuť úroveň minimálnej pripravenosti na spustenie (MVP).

Finančná podpora  naprieč všetkými fázami programu predstavuje 25 tisíc eur s možnosťou nájsť si potenciálneho investora.

Výzva EIT Digital Venture Program má termín uzávierky prihlášok 16. apríla 2023.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.

EIT Digital Challenge

Účelom tejto výzvy je identifikovať deep-tech spoločnosti s obratom viac ako 300 tisíc eur ročne, ktoré chcú so svojim inovatívnycm riešením v oblasti digitalizácie medzinárodne expandovať.

Tento program poskytne vybraným spoločnostiam finančnú podporu vo výške 50 tisíc eur.

Digital Challenge prijíma prihlášky do 28. marca 2023.

Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.

EIT RawMaterials Booster

Program podporí startupy a malé a stredné podniky s inovatívnou podnikateľskou myšlienkou v oblasti nerastných surovín. Cieľom výzvy je rýchla podpora podnikateľského nápadu s komerčným potenciálom.

Uchádzači môžu v prípade úspechu získať financie vo výške až 200 tisíc eur.

Výzva má termín uzávierky prihlášok 13. marca, 5. júna a 4. septembra 2023.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.

EIT RawMaterials Accelerator

Accelerator hľadá tímy a startupy s inovatívnou podnikateľskou myšlienkou v oblasti nerastných surovín. Cieľom výzvy je rýchla podpora podnikateľského nápadu s komerčným potenciálom. Na tento účel výzva poskytuje 3 druhy akceleračných úrovní.

Uchádzači môžu v prípade úspechu získať financie vo výške až 80 tisíc eur.

Výzva má termín uzávierky prihlášok 20. marca 2023.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.

EIT RawMaterials Pathways to Decarbonising Steel

Táto výzva hľadá tímy, startupy a malé a stredné podniky s unikátnymi technológiami v oblasti dekarbonizácie odvetvia nerastných surovín.

Uchádzači budú posudzovaní tímom Anglo American’s Decarbonisation Ventures s cieľom zvolenia vhodného typu podpory.

Výzva má termín uzávierky prihlášok 22. mája 2023.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.