Požiadavky pre obchodnú a technologickú spoluprácu – september 2022

Nahliadnite do zoznamu obchodných a technologických požiadaviek z oblasti strojárskeho, energetického, chemického či textilného priemyslu zverejnených v priebehu septembra 2022 v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network. Svoje zastúpenie majú aj požiadavky z IT oblasti či odpadového hospodárstva. Pre bližšie informácie o konkrétnej požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

 

Obchodné požiadavky

BRDE20220829001 Nemecká priemyselná agentúra hľadá dodávateľov sústružníckych a frézovacích dielov, pružín a dielov z ohýbaných rúr.

Nemecký MSP, ktorý pôsobí ako priemyselná agentúra, zabezpečuje dodávky dielov pre známych dodávateľov OEM a dodávateľov Tier 1 v nemeckom automobilovom priemysle a vo výrobe poľnohospodárskych strojov. V súčasnosti MSP hľadá dodávateľov sústružníckych a frézovacích dielov, pružín a dielov z ohýbaných rúr. Spoločnosť má záujem o európskych dodávateľov s cieľom dosiahnuť pružný dodávateľský reťazec. Spoločnosť ponúka obchodné dohody.

BRAT20220908004 Hľadajú sa dodávatelia lisovaných dielov z plechu.

Rakúska spoločnosť je lídrom na trhu v oblasti výroby stolov a barových stoličiek a svoje odborné znalosti využíva aj na individuálnu zmluvnú výrobu laserových, lisovaných a embosovaných dielov. Časť výroby lisovaných dielov z plechu bude outsourcovaná a na tento účel spoločnosť hľadá partnera z oblasti kovoobrábania.

BRGR20220819007 Grécka inžinierska a konzultačná spoločnosť pre energetické systémy hľadá partnerov, ktorí môžu poskytnúť kontajnerové riešenia systému skladovania energie od jednoduchého modulu až po stojan na batérie s integrovaným systémom správy batérií.

Grécka spoločnosť, ktorá poskytuje odborné služby pre energetické podniky, nezávislých výrobcov energie (IPP) a sektor obnoviteľných zdrojov energie, hľadá partnerov na vybudovanie kontajnerových riešení skladovania energie. Tieto systémy sa používajú na uskladnenie energie. Uloženú energiu možno neskôr čerpať na vykonávanie užitočných operácií. Grécka spoločnosť hľadá poskytovateľov a partnerov v oblasti inžinieringu, obstarávania a výstavby (EPC).

 

BRIT20220901010 Talianska spoločnosť špecializujúca sa na prevenciu rizík hľadá výrobcu inovatívnych trezorov na základe zmluvy o výhradnej distribúcii.

Talianska spoločnosť špecializujúca sa na prevenciu rizík hľadá výrobcu inovatívnych trezorov certifikovaných podľa európskych bezpečnostných noriem pre zaradenie novej značky na taliansky trh so zmluvou o výhradnej distribúcii. Táto talianska spoločnosť založená v roku 1992 je vedúcou spoločnosťou v celej krajine na trhu aktívnej a pasívnej bezpečnosti v zlatníckom a bankovom sektore.

 

BRLT20220825009 Litovská spoločnosť má záujem o nákup použitých kvapalných olejových materiálov.

Litovská spoločnosť má záujem o kúpu použitých kvapalných ropných materiálov, ktoré by sa mohli ďalej rafinovať na výrobu použiteľných ropných produktov. Spoločnosť má záujem o odpadové oleje vhodné pre zhodnocovanie odpadov R9 alebo ako akékoľvek ropné produkty podľa kódu kombinovanej nomenklatúry. Olejové materiály podľa klasifikácie: 1. Použitý olej (hydraulický, motorový, priemyselný atď.) 2. Lodný odpad Marpol 3. Palivové produkty mimo špecifikácie. Hlavnými parametrami sú: 1. Hustota max: 0,95 2. Voda pri destilácii max: 5% 3. Celkový sediment: 0,5 %.

BRGR20220916011 Grécky technologický start-up hľadá viacero odpadových materiálov. Ponúka spoluprácu na základe zmluvy o obstarávaní.

Grécky technologický start-up pôsobí v oblasti priemyselných minerálov a kovov, materiálov a energie. Spoločnosť hľadá viaceré zdroje odpadových materiálov, ako sú zvyšky bauxitu, zvyšky z kovovýroby alebo oceliarskeho priemyslu, tehly a dlaždice a iný odpad z demolácie, sklenený odpad a popolček zo spaľovania biomasy. Spoločnosť hľadá partnerov na základe zmluvy o obstarávaní.

 

BRFI20220826005 Fínska spoločnosť hľadá dodávateľa alebo výrobcu komponentov z penového plastu.

Fínska spoločnosť zaoberajúca sa ekologickým dizajnom hľadá dodávateľa alebo výrobcu navrhnutých a okrúhlych tvarovaných komponentov z penového plastu. Priemer súčiastky je 90 mm. Požadovanou formou spolupráce je výrobná alebo subdodávateľská dohoda.

 

BRHR20220902007 Maloobchodný a veľkoobchodný predajca farieb, lakov a príslušenstva, brúsnych a rezných materiálov, bazénovej chémie, ručného a elektrického náradia, vodárenských potrieb, železiarskeho tovaru a zariadení pre bezpečnosť pri práci, hľadá dodávateľov.

Chorvátska spoločnosť sa zaoberá najmä maloobchodným a veľkoobchodným predajom farieb, lakov a príslušenstva, brúsnych a rezných materiálov, ručného a elektrického náradia, vodárenských potrieb, železiarskeho tovaru a zariadení pre bezpečnosť pri práci. Vzhľadom na expandovanie predaja (internetový obchod s doručením po celom Chorvátsku) spoločnosť hľadá nových dodávateľov zmienených produktov.

BRHR20220826003 Chorvátsky výrobca exkluzívnych luxusných zdravotníckych uniforiem prémiovej kvality hľadá distribútorov na trhu EÚ.

Spoločnosť je výrobcom exkluzívnych luxusných zdravotníckych uniforiem prémiovej kvality. Uniformy s jedinečným moderným a štýlovým dizajnom sú vyrobené z odolných vysokokvalitných materiálov, ktoré ich odlišujú od konkurencie. Uniformy dosiahli významné výsledky na trhu EÚ a sú 100 % vyrobené v EÚ. Spoločnosť sa snaží rozšíriť značku do celej EÚ a aktívne hľadá distribútorov.

BRDE20220830004 Nemecký start-up hľadá pilotných testerov pre svoj automatizovaný kancelársky nábytok na personalizované zdieľanie stolov na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

Nemecký startup vyvinul inteligentný kancelársky systém, ktorý umožňuje okamžitú personalizáciu pracovných priestorov. Riešenie pozostáva z mobilnej aplikácie, inteligentného stola a inteligentnej kancelárskej stoličky, ktoré sú elektricky adaptabilné a dokážu sa prispôsobiť personalizovaným nastaveniam rôznych používateľov. Start-up hľadá pilotných testerov pre svoje riešenie Office 4.0., ktorí sú ochotní spolupracovať na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

BRDK20220922002 Dánsky star-up hľadá výrobcov vonných sviečok v pohároch.

Dánsky start-up s vlastnou značkou je na ceste k založeniu internetového obchodu s vonnými sviečkami (a farebnými pohármi), ako aj ďalšími produktmi pre sociálnu starostlivosť. Hľadá výrobcov vonných sviečok (v pohároch) a iných sociálnych produktov, napr. vonné tyčinky. Z logistických dôvodov preferuje európskych výrobcov.

Technologické požiadavky

TRDE20220831007 Nemecká výskumno-vývojová inštitúcia špecializujúca sa na fotogrametrické a laserové 3D digitalizačné technológie hľadá špecialistu na robotiku na výrobu základných hardvérových komponentov 3D skenovacej stanice.

Nemecký výskumný ústav počítačovej grafiky vyvinul inovatívnu 3D skenovaciu stanicu na automatickú digitalizáciu ľubovoľných artefaktov a veľkých zbierok múzeí, archívov, knižníc. Spoločnosť hľadá špecialistov na kolaboratívne robotické systémy (mechanický hardvér) na výrobu hardvérových komponentov systému. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe obchodnej dohody.

TRNL20220901016 Holandský špecialista na predaj outdoorových produktov hľadá udržateľné riešenia pre karimatky na spanie po skončení ich životnosti.

Holandský špecialista na predaj outdoorových produktov so 45-ročnými skúsenosťami nielenže predáva kvalitné výrobky, ktoré zákazníkom pomáhajú užívať si pobyt v prírode, ale už 2 roky majú jeho zákazníci zároveň možnosť odovzdať svoje staré a použité výrobky. Karimatky na spanie však nie je možné vrátiť na recykláciu, pretože doposiaľ neexistuje vhodné riešenie ich recyklácie. Holandská spoločnosť hľadá partnerov, ktorí môžu ponúknuť riešenia alebo nápady (od TRL 1-9) na opätovné použitie alebo recykláciu outdoorových spacích karimatiek.

TRIT20220912004 Taliansky start-up hľadá technicko-vedeckých partnerov na spoluprácu pre vylepšenie a umiestnenie softvérovej platformy ESG SaaS na iných trhoch.

Taliansky start-up vytvorený ako Open-ESG Rating Agency ponúka platformu ESG SaaS (Software as a Service) a RaaS (Rating As A Service). Hľadajú sa technicko-vedeckí partneri na spoluprácu pre umiestnenie softvérovej platformy v iných krajinách, rozširovanie decentralizovaného vedeckého výboru a propagáciu produktov start-upu. Spoločnosť ponúka obchodnú dohodu (exkluzívna alebo neexkluzívna) s technickou pomocou.

TRAT20220915003 Rakúska spoločnosť pôsobiaca v potravinárskom priemysle hľadá trvalo udržateľné riešenia na spaľovanie plynnej zmesi a využitie vzniknutého tepla v existujúcich zariadeniach.

Spoločnosť so sídlom v regióne Dolné Rakúsko vyrába a predáva potravinárske produkty získané spracovaním ovocných semien. Spoločnosť hľadá riešenie na využitie zmesi plynov (vznikajúcu ako odpadový produkt) v spaľovacej komore. Cieľom je, aby tento prúd plynu bol neškodný pre ľudí a životné prostredie. Spoločnosť hľadá strojných inžinierov, ktorí majú skúsenosti so spaľovaním plynu. Predpokladá sa technická, výrobná alebo výskumná dohoda o spolupráci.

 

TRDE20220926006 Hľadá sa inteligentné riešenie na výpočet stavebných nákladov pre nové projekty na základe údajov o cenách z predchádzajúcich rokov.

Veľký nemecký prevádzkovateľ letiska hľadá digitálne riešenie na prognózovanie stavebných nákladov nových projektov na základe spracovania a vyhodnotenia údajov o cenách stavebných prác na ukončených projektoch.

TRNL20220926005 Holandská spoločnosť pôsobiaca v oblasti sociálneho bývania hľadá riešenia na čo najefektívnejšie zníženie tepelných strát vo fasádnych otvoroch.

Holandská spoločnosť zaoberajúca sa sociálnym bývaním hľadá partnera, ktorý dokáže ponúknuť riešenia na čo najefektívnejšie zníženie tepelných strát vo fasádnych otvoroch. Vzhľadom nato, že sa od roku 2030 nebudú dať prenajímať domy so zlým energetický štítkom, spoločnosť hľadá partnerov, ktorí môžu ponúknuť riešenia alebo nápady (od TRL 5-8) na zníženie tepelných strát na ich bytovom fonde.