Požiadavky na obchodnú a technologickú spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network v mesiaci máj 2023

Májový výber z databázy Enterprise Europe Network vám prináša príležitosť získať nové partnerstvá vo viacerých priemyselných odvetviach. Naši zahraniční partneri hľadajú nové spolupráce v oblasti energie, v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, v oblasti obalových materiálov, distribúcie a iné. Čítajte nižšie. Pre bližšie informácie o konkrétnej požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Máte záujem bezplatne zverejniť svoju ponuku či požiadavku v databáze Enterprise Europe Network? Kontaktujte nás!

Obchodné požiadavky

BRDK20230504002 Dánska spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom vybavenia pre kone a jazdcov hľadá nových Európskych dodávateľov

Dánska spoločnosť predávajúca jazdecké vybavenie prostredníctvom online predajných kanálov ako aj prostredníctvom kamenných predajní, hľadá nových dodávateľov a/alebo výrobcov s cieľom pridania nových produktov a značiek do svojho portfólia. V súčasnosti má spoluprácu s dodávateľmi z Dánska, Nemecka, Holandska, Švédska, Talianska, Francúzska, Fínska, Slovinska a Severného Írska. Hľadajú dodávateľov z ostatných európskych krajín.

BRFI20230425019 Fínska spoločnosť hľadá výrobcov obalov na slnečné/dioptrické okuliare

Fínska spoločnosť hľadá výrobcov ekologicky udržateľných obalov pre slnečné, resp. dioptrické okuliare. Puzdra by mali byť pevné – mäkké sú neakceptovateľné. Počiatočná objednávka by bola približne 2000 – 3000 kusov. Frekvencia objednávok každé 4 mesiace a odhadované množstvo 2000 kusov. Spoločnosť hľadá dlhodobú spoluprácu.

BRFR20230526003 Francúzska spoločnosť hľadá dodávateľa turbidimetrov s vysokým rozlíšením na základe distribučnej zmluvy na online meranie zákalu vody v súkromných bazénoch

Francúzska spoločnosť hľadá dodávateľa turbidimetrov s vysokým rozlíšením na meranie turbidity online v  hydraulickom obvode rodinných bazénov v súkromných domoch. Sondy by mali byť schopné merať malé zmeny zákalu (0,1 nefelometrickej jednotky zákalu) s rozsahom merania 0-5 NTU vo vode s teplotou od 1 °C do 40 °C. Spoločnosť dokončuje inovatívny projekt, ktorého cieľom je znížiť spotrebu energie na každodennú prevádzku systému čistiacich okruhov pre bazény v domácnostiach. Hľadajú partnera na dlhodobý kontrakt pre distribúciu týchto zariadení.

BRGR20230427005 Grécka výrobná spoločnosť hľadá recyklované a recyklovateľné suroviny (Polyetylén).

Grécka spoločnosť vyrábajúca obalový materiál – polyetylén s nízkou a vysokou hustotou, ako aj z biologicky rozložiteľných materiálov na báze škrobu, hľadá výrobcov takýchto materiálov za účelom vytvorenia obchodnej dohody s technickou pomocou.

BRLU20230512002 Luxemburská spoločnosť hľadá priamych výrobcov inovatívnych PVC nášiviek špecifických pre trh na spoluprácu v rámci dodávateľskej alebo výrobnej zmluvy

Luxemburská spoločnosť hľadá priamych výrobcov viacfarebných PVC nášiviek na suchý zips. Spolupráca sa hľadá na výrobu viacerých sérií po 50 – 200 ks na základe dodávateľskej, výrobnej alebo subdodávateľskej zmluvy.  Požadovaná veľkosť nášiviek je +/- 75 mm x 53 mm. Možnosti vlastného dizajnu sú výhodou  pri zohľadnení návrhov a nápadov klienta.

BRPL20230511009 Viacodvetvový veľkoobchod, dovozca a distribútor záhradného a domáceho zariadenia hľadá výrobcov vo svete

Poľská spoločnosť zaoberajúca sa dovozom, distribúciou záhradného a domáceho vybavenia hľadá výrobcov širokej škály domáceho a záhradného vybavenia s cieľom uzavretia distribučnej zmluvy.

BRPT20230518009 Portugalská spoločnosť pôsobiaca v energetickom sektore, v oblasti palív a obnoviteľných zdrojov energie hľadá partnerov prostredníctvom obchodnej dohody

Spoločnosť z Portugalska hľadá partnerov  v oblasti automobilovej mobility (autoservis + čerpacia stanica + elektrickej mobility) a obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosť patrí do skupiny s viac ako 30-ročnou činnosťou v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu s pohonnými hmotami. Spoločnosť hľadá partnerov/zástupcov značiek/spoločností, ktorí by ju zastupovali na iných trhoch súvisiacich s fosílnymi palivami, elektromobilitou, mazivami, autoumyvárňami a autoservismi.

BRPT20230524011 Portugalská spoločnosť pôsobiaca v oblasti povrchových úprav hľadá partnerov na uzatvorenie obchodnej dohody

Spoločnosť vyvíja individuálne kompletné riešenia pre náročných zákazníkov po celom svete týkajúce sa povrchových úprav ocele, nehrdzavejúcej ocele, titánu, kompozitov, medi a hliníka pre letecký sektor. Spoločnosť žiada partnerov, aby ju zastupovali v iných krajinách.

Technologické požiadavky 

TRIT20230516008 Nové spôsoby zberu elektronického odpadu

Významná talianska verejnoprospešná spoločnosť vyhlásila otvorenú inovačnú výzvu určenú pre začínajúce podniky, v rámci ktorej hľadá inovatívne riešenia na riešenie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Vybraný riešiteľ dostane príležitosť začať realizovať projekt PoC (Proof of Concept). Termín na predkladanie návrhov je do 30.6.2023.

TRIT20230517014 Inovatívne technológie na zníženie úrovne znečistenia ovzdušia v mestských oblastiach

Talianska verejnoprospešná spoločnosť vyhlásila otvorenú inovačnú výzvu určenú pre začínajúce podniky, v rámci ktorej hľadá inovatívne riešenia na zníženie úrovne znečistenia ovzdušia v mestách. Termín na predkladanie návrhov je do 30.6.2023.

TRDK20230426015 Dodávateľ energetických technológií a poskytovateľ služieb hľadá výrobného partnera

Dánsky dodávateľ energetických technológií a poskytovateľ služieb hľadá výrobného partnera, ktorý by spoločnosti pomohol uspokojiť zvýšený dopyt po výrobkoch. Výrobca musí byť schopný vyrábať vysokokvalitné priemyselné komponenty pre elektrárne.

TRSE20230505011 Výroba technickej keramiky podľa IR-Systému

Švédska spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom produktov a systémových riešení na odstraňovanie farieb a lakov, hľadá európskych výrobcov keramických výrobkov na výrobu špecifického keramického dielu na základe dohody o výrobe. Pre dizajn keramického výrobku musí byť vytvorená forma. Všetky údaje, výkresy a informácie sú k dispozícii. Spoločnosť vyvinula patentovaný systém na odstraňovanie farieb.

TRIT20230512014 Inteligentné obalové riešenia na monitorovanie čerstvosti potravín: hľadajú sa noví partneri pre vývoj na mieru a priemyselné rozšírenie

Vysoko vedecký taliansky start-up a akademický spin off, ktorý sa venuje prenosu know-how v oblasti chemického snímania do inteligentných obalových riešení na monitorovanie čerstvosti potravín podliehajúcich skaze, vyvinul a patentoval niekoľko laboratórne testovaných prototypov. Hľadajú sa noví partneri na vývoj a priemyselné rozšírenie v rámci obchodnej dohody s technickou pomocou alebo dohody o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja.

TRGR20230515012 Grécka digitálna platforma, ktorá ponúka profesionálnu virtuálnu administratívnu asistentku a bezpečné pracovné prostredie, hľadá technického partnera, ktorý umožní optimalizáciu všetkých aspektov projektu.

Spoločnosť poskytuje holistický prístup k podpore s personalizovaným outsourcingom marketingových a administratívnych služieb a priebežným vzdelávaním existujúcich zamestnancov, pričom sa zameriava na potreby podnikov. Spoločnosť hľadá partnera ktorý:

  1. a) prispeje k realizácii podnikateľského zámeru
  2. b) zúčastní sa na procese získavania finančných prostriedkov a
  3. c) nastúpi na pozíciu CTO/CIO/IT Supervising Director alebo po financovaní pomôže nájsť vhodného výkonného pracovníka na obsadenie tejto pozície.

 

TRFR20230516005 Hľadá sa výrobca 100kW-1MW elektrolyzérov na výrobu vodíka

Inovatívna francúzska spoločnosť, ktorá navrhuje stanice na výrobu vodíka poháňané fotovoltickými panelmi a vodíkovým palivovým článkom hľadá výrobcov elektrolyzérov na uzavretie obchodnej dohody. Spoločnosť sa púšťa do výroby staníc a v súčasnosti hľadá elektrolyzéry s nízkym výkonom v rozsahu 100 kW – 1 MW na elektrolýzu vody s cieľom vyrábať vodík.