Požiadavky na obchodnú a technologickú spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network v mesiaci júl 2023

V júlovom výbere z databázy Enterprise Europe Network vás môžu zaujať profily z oblasti automobilového, strojárskeho priemyslu, IT oblasti či oblasti stavebníctva. Technologickú pomoc hľadajú aj spoločnosti pôsobiace v oblasti medicíny, výrobca systémov pre ohrev vody a ďalší. 

Pre bližšie informácie o konkrétnej požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Hľadáte možnosti ako osloviť nových partnerov? Kontaktujte nás!

Obchodné požiadavky

BRRO20230630040 Rumunský autoservis a predajca ojazdených vozidiel hľadá nových medzinárodných obchodných partnerov, ktorí majú záujem dodávať ojazdené vozidlá na ďalší predaj v Rumunsku 

Rumunský autoservis sa špecializuje na opravy automobilov a predaj ojazdených automobilov. Spoločnosť hľadá nových európskych partnerov, ktorí by mali záujem dodávať ojazdené osobné a dodávkové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony; rok výroby: 2013-2020; poloha volantu: vľavo; vylúčené značky automobilov: Fiat, Opel, Ford. Spolupráca bude založená na dodávateľských zmluvách.

BRNL20230718002 Holandská spoločnosť hľadá predajcov inovatívneho softvéru na predvídanie údržby v oblasti železničných systémov, založeného na technológii Digital Twin 

Holandská spoločnosť, ktorá digitalizuje a centralizuje prevádzkové údaje s cieľom uľahčiť inteligentnú správu aktív, zlepšiť dostupnosť predvídaním a obmedzením problémov v rámci údržby železničných systémov a v železničnej doprave, hľadá partnerov na predaj svojho inovatívneho softvéru a poskytovanie miestnej podpory.

Spoločnosť hľadá týchto partnerov:

 • inžinierske a poradenské spoločnosti so skúsenosťami v oblasti poradenstva a podpory údržby pre klientov v oblasti železničnej infraštruktúry;
 • väčšie údržbárske spoločnosti so skúsenosťami s reálnou údržbou a s portfóliom klientov v sektore železničnej infraštruktúry.

BRDE20230704021 Nemecká nemocnica hľadá dodávateľov udržateľných zdravotníckych výrobkov a strategických partnerov na podporu vývoja udržateľnejších procesov a vlastných výrobkov 

Nemocnica patrí k priekopníkom ochrany životného prostredia medzi nemocnicami v Nemecku. Snaží sa ďalej znižovať svoju uhlíkovú stopu a na tento účel vyvíjať stratégie v oblasti navrhovania výrobkov a procesov. Hľadá dodávateľov udržateľných zdravotníckych výrobkov a inovatívne podniky, ktoré chcú vyvíjať výrobky a procesy ekologicky udržateľnejším spôsobom. K daným výrobkom patria napr.:

 • klinické jednorazové materiály,
 • infúzne fľaše,
 • kanyly,
 • plastové predmety,
 • chirurgické materiály,
 • obväzový materiál,
 • skalpely,
 • obväzový materiál,
 • elektrokardiogramové (EKG) káble a pod.

BRSI20230720012 Slovinská spoločnosť, ktorá buduje čisté priestory pre najnáročnejšie technologické procesy, hľadá partnera pre testovanie jej výrobku v prípade požiaru 

Slovinská spoločnosť, ktorá pôsobí viac ako 20 rokov na trhu a dodala viac ako 200 000 m² komplexných riešení v oblasti navrhovania a výstavby čistých priestorov, hľadá partera, ktorý by otestoval, či ich závitové stropné tyče dokážu udržať strop v prípade požiaru. Spoločnosť vyrába čisté priestory len z nekorodujúcich materiálov. Ponúka spoluprácu prostredníctvom obchodnej zmluvy.

BRRO20230706009 Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na služby v oblasti práškového lakovania hľadá medzinárodných obchodných partnerov schopných poskytovať elektrostatické práškové farby na základe dodávateľských zmlúv 

Rumunská spoločnosť sa špecializuje na služby práškového lakovania kovových konštrukcií v elektrostatickej oblasti. S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu svojich služieb sa spoločnosť snaží rozšíriť svoju sieť dodávateľov. Spoločnosť hľadá nových medzinárodných partnerov, ktorí majú záujem poskytovať práškové farby na elektrostatické lakovanie. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe dodávateľských zmlúv.

BRPL20230712001  Poľská obchodná spoločnosť hľadá výrobcov lekárskych ohrievačov a ponúka dohodu o distribučných službách 

Poľský dovozca a distribútor zdravotníckych nástrojov s viac ako 20-ročnými skúsenosťami na trhu hľadá výrobných a obchodných partnerov, ktorí sú schopní dodávať moderné zdravotnícke ohrievače (komory alebo skrine). Prístroje by mali spĺňať kategóriu I podľa nariadenia MDR (nariadenie o zdravotníckych pomôckach) 2017/745. Distribútor má dobre rozvinuté kontakty v poľskom zdravotníckom sektore. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe zmluvy o dodávateľských alebo distribučných službách.

BRRO20230726002 Rumunská spoločnosť pôsobiaca v oblasti rozvoja podnikania a poradenských služieb hľadá medzinárodných dodávateľov stavebných strojov 

Rumunská spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie poradenských služieb v oblasti rozvoja podnikania šitých na mieru pre malé a stredné podniky v celej krajine, ako aj na podporu svojich klientov pri realizácii investičných projektov v oblasti stavebníctva. Rumunská spoločnosť chce rozšíriť svoju činnosť o novú obchodnú líniu distribúcie stavebných strojov. Spoločnosť hľadá nových medzinárodných obchodných partnerov schopných dodávať takéto stroje na základe dodávateľských zmlúv.

BRFR20230726028 Francúzsky MSP hľadá výrobcu priemyselných strojov na spracovanie plátkov sušených morských rias na pražené pláty a/alebo na pražené ochutené pochutiny 

Inovatívny francúzsky MSP sa špecializuje na používanie miestnych morských rias v gurmánskych jedlách pre špičkový catering. SME hľadá dodávateľa priemyselnej výrobnej linky schopnej separovať, rezať, pražiť, ochucovať, počítať a baliť sušené pláty typu Yaki Nori a ochutené pochutiny. MSP požaduje aj technickú podporu na nastavenie a optimalizáciu výrobnej linky. Spoločnosť ponúka dodávateľskú dohodu s dlhodobým partnerom, ktorý vyrába linky na výrobu potravín v Ázii.

BRNL20230727014 Holandský dodávateľ spojovacieho materiálu hľadá výrobcu skrutiek do dreva/dosiek v Európe 

Holandský dodávateľ spojovacieho materiálu pre profesionálov v stavebníctve hľadá výrobcu pre svoj sortiment skrutiek do drevotriesky s rôznymi typmi hláv, zapustení a povrchových úprav. Z hľadiska legislatívy a predpisov je dôležité, aby skrutky pochádzali z EÚ.

 

BRNL20230727015 Holandský dodávateľ spojovacieho materiálu hľadá v Európe výrobcu skrutiek do sadrokartónu 

Holandský dodávateľ spojovacieho materiálu pre profesionálov v stavebníctve hľadá výrobcu pre svoj sortiment skrutiek do sadrokartónu s rôznymi typmi hláv. Z hľadiska legislatívy a predpisov je dôležité, aby skrutky pochádzali z EÚ.

BRPT20230728003 Portugalská spoločnosť – distribútor hľadá partnerov pre obchodné zastúpenie zariadení na výrobu ekologického vodíka 

Portugalský MSP poskytujúci služby s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti technickej analýzy a implementácie energetických riešení hľadá zariadenie na výrobu zeleného vodíka na komercializáciu a inštaláciu na terciárnom a priemyselnom trhu na základe obchodnej zmluvy s technickou pomocou. MSP je zapojený do niekoľkých procesov v rámci národnej energetickej stratégie, energetickej transformácie a v poslednom čase aj iných, a to v projektoch v oblasti výroby zeleného vodíka.

Technologické požiadavky

 

TRIL20230702013 Veľkoplošný solárny termický systém na ohrev vody 

Izraelský popredný výrobca solárnych/elektrických systémov a komponentov na ohrev vody disponuje dvoma modernými výrobnými závodmi a nedávno sa rozšíril do ďalších priestorov. Spoločnosť hľadá partnera so skúsenosťami v oblasti individuálneho projektovania a plánovania veľkých (napr. veľké hotelové budovy, nemocnice, továrne, školy atď.) solárnych termických systémov na ohrev vody. Úlohou partnera je ponúknuť potrebnú technológiu. V ideálnom prípade by technológia mala byť pripravená na konečnú realizáciu v projektoch na kľúč. Spolupráca môže prebiehať formou partnerstva v projektoch na kľúč. Spoločnosť aktuálne pôsobí na domácom trhu a má záujem rozšíriť svoju činnosť aj do zahraničia.

 

TRDE20230704017 Nemecký MSP hľadá odborné znalosti v oblasti vývoja špeciálnych strojov a automatizácie 

Nemecký MSP vyrába horúcu vrchnú izoláciu pre ingoty pri odlievaní ocele. Nemecká spoločnosť chce zlepšiť svoj poloautomatický výrobný proces. Ide napríklad o presné nastavenie snímačov, dopravného mechanizmu alebo procesu plnenia. Spoločnosť hľadá výskumnú a vývojovú inštitúciu (univerzitu, verejný alebo súkromný výskumný ústav), ktorá by ju mohla podporiť pri vývoji (technická koncepcia, realizovateľnosť) a prototypovaní (inžinierska a demonštračná podpora) pilotného stroja vo výrobnom závode v západnej časti Severného Porýnia-Vestfálska. Cieľom je zdokonaliť poloautomatický stroj na tvárnenie plechov. Vylepšenia majú umožniť výrobu ohýbaných plechov a znížiť zmetkovitosť zavedením naklápacieho mechanizmu a ďalších zlepšení.

Spoločnosť ponúka dohodu o spolupráci v oblasti výskumu.

TRMT20230713007 Maltská nemocnica hľadá dodávateľa alebo distribútora medicínskych zariadení, ktorý vie zabezpečiť modernizáciu prístroja na zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI Siemens Magnetom Essenza) 

Maltská súkromná nemocnica má záujem modernizovať jeden zo svojich prístrojov MRI Siemens Magnetom Essenza pomocou aktualizácie Day optimizing throughput (DOT), ktorá poskytuje optimalizovaný pracovný postup MRI s prispôsobiteľným rámcom na personalizáciu pacienta, postupné usmerňovanie používateľa a automatizáciu vyšetrenia. Hľadá medzinárodného dodávateľa alebo distribútora v oblasti medicínskych zariadení, ktorý by mohol predložiť cenovú ponuku a bol by schopný poskytnúť takéto vylepšenie.

TRIT20230717022 Talianska spoločnosť hľadá partnerov na dokončenie výroby senzorov pre námorný sektor 

Talianska spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti automatizácie, so schopnosťou vyvíjať prototypy a inovatívne projekty, hľadá partnerov a ponúka dohody o spolupráci v oblasti výroby a výskumu. Táto spoločnosť hľadá spoluprácu s medzinárodnými spoločnosťami vyrábajúcimi ultrasonické keramické kapsule (sonary) alebo investorov na vývoj a spoluprácu s cieľom dokončiť vývoj a výrobu vlastného patentovaného výrobku pre námornú oblasť.

TRGB20230726013 Britská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu fantómov na zabezpečenie kvality lekárskeho zobrazovania, hľadá odborníkov na mechanický dizajn, aby do svojich výrobkov implementovala určitý pohyb 

Britská spoločnosť sa špecializuje na navrhovanie a výrobu fantómov na zabezpečenie kvality lekárskeho zobrazovania, ktoré sa používajú pri kalibrácii lekárskych zobrazovacích systémov. Teraz chce inovovať a implementovať do svojich výrobkov určitý pohyb. Preto hľadá partnerov s príslušnými odbornými znalosťami v oblasti mechanického navrhovania, ktorí by pomohli pri vývoji mechanického návrhu a spolupracovali pri vývoji nových výrobkov. Spolupráca by prebiehala na základe obchodnej dohody s technickou pomocou.