Požiadavky na obchodnú a technologickú spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network v mesiaci apríl 2023

Aprílový výber z databázy Enterprise Europe Network vám prináša príležitosť získať nové partnerstvá v rôznych priemyselných odvetviach. Naši partneri na Ukrajine, vo Francúzsku Nemecku, Dánsku, v Litve, Švédsku, Taliansku, Rumunsku, Fínsku, Belgicku, hľadajú pre svojich klientov technológie, s ktorými im viete pomôcť možno práve vy! Čítajte nižšie. Pre bližšie informácie o konkrétnej požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Obchodné požiadavky

Strojársky priemysel

BRUA20230331006 Ukrajinská strojárska spoločnosť z Kyjeva hľadá možnosti účasti na projektoch rozvoja a modernizácie železničnej dopravy (lokomotívy, vagóny), ako aj všeobecného strojárstva.

 

Ukrajinská spoločnosť má 10 ročné skúsenosti v medzinárodných projektoch. Špecializuje na projektovanie a modernizáciu železničnej dopravy, systematizácie a digitalizácie projektovej dokumentácie pre priemyselné podniky. Vypracúva postupové návody pre pracoviská.

Špecialisti firmy majú viac ako 30 ročné skúseností s výrobou, dizajnom a riadením. Medzi klientov spoločnosti patria rôzne medzinárodné spoločnosti (referencie na vyžiadanie).

Spoločnosť vlastní moderné návrhové nástroje 3D/2D, PDM/PLM, MBSE od PTC a NoMagic (USA).

Zameriava sa na možnosti spolupráce s poradenskými, dizajnérskymi a výrobnými spoločnosťami, ktoré potrebujú kvalifikovanú projektovú podporu.

Hlavný záujem spoločnosti:

 • účasť na novom vývoji a modernizácii železničných vozňov, lokomotív a iných zariadení;
 • účasť na modernizácii a vytváraní nových priemyselných odvetví a priemyselných zariadení
 • hľadanie neštandardných inžinierskych riešení existujúcich problémov.

BRFR20230420004 Francúzska spoločnosť hľadá dodávateľov pozinkovaných oceľových stĺpikov.

Francúzska spoločnosť ktorá poskytuje rôzne profesionálne vybavenie ako dopravné značky, pouličný nábytok, zariadenia prístupné verejnosti, cesty a pracoviská, otvorené priestranstvá, sklady a továrne, materiály na podujatia) hľadá nových dodávateľov, ktorí sú schopní dodávať  7 000 – 10 000 oceľových stĺpikov ročne na vybavenie ulíc.

Technická špecifikácia požadovaných produktov:

Oceľová rúra:

 • pozinkovaná s povrchovou úpravou
 • dodávaná v 5 rôznych priemeroch: Ø 60, 76, 90, 200, 114 a 168 mm
 • hrúbka 3 mm
 • má celkovú výšku bez horného uzáveru 1000 mm – okrem Ø 60, ktorý sa dodáva s výškou 1100 mm
 • je vybavená vrchným krytom s oceľovou kupolou

 

Rôzne

BRIT20230406010 Talianska spoločnosť pôsobiaca v oblasti údržby a stavebníctva (ropa a plyn, petrochémia, energetika, strojárstvo, tesárstvo, potrubná technika) hľadá partnerov na spoluprácu.

 

Talianska spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti servisných služieb a stavebníctva pre priemyselné odvetvia strojárstvo, energetika, petrochémia, potrubia, hľadá nových medzinárodných partnerov so skúsenosťami s nadnárodnou spoluprácou. Spoločnosť chce rozšíriť svoje podnikanie v odvetviach obnoviteľných zdrojov energie (najmä vodíka), jadrových elektrární a úpravy vody. Silnou stránkou jej stratégie je internalizácia všetkých procesov od začiatku až po koniec projektu s využitím jej multidisciplinárnosti. Spoločnosť hľadá najmä výrobcov priemyselných zariadení a výrobcov energie.

BRSE20230414003 Švédsky Start – up hľadá výrobcu okuliarov.

Spoločnosť hľadá skúseného výrobcu okuliarov, ktorý dokáže vyrábať výrobky podľa návrhu spoločnosti a požadovaných noriem kvality. Cieľom produktov tejto švédskej začínajúcej spoločnosti je sprístupniť a uľahčiť každodenné používanie okuliarov. Výrobky sa budú vyrábať v kolekciách vrátane rôznych tvarov a farieb, aby vyhovovali širokej škále preferencií zákazníkov. Koncepcia okuliarov spoločnosti je navrhnutá aj tak, aby sa znížil vplyv na klímu tým, že sa používa menej materiálových zdrojov ako pri tradičných okuliaroch.

BRRO20230420002 Rumunská spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom podlahových krytín hľadá nových dodávateľov, výrobcov, distribútorov, predajcov vinylových podláh (PVC) pre stredne zaťažené plochy.

Rumunská spoločnosť, ktorá má viac ako 25 ročné skúsenosti na trhu s podlahovými krytinami ako kobercové dlaždice, koberce, rohože a vinylové podlahy hľadá nových medzinárodných obchodných partnerov, ktorí by boli schopní dodávať riešenia vinylových podláh s týmito technickými vlastnosťami:

 • Vhodné na domáce použitie, v rôznych oblastiach (napr. kuchyňa, herňa, chodby).
 • Celková hrúbka: rôzne hrúbky;
 • Pružnosť: hľadajú sa rôzne rozsahy pružnosti;
 • Dekoratívne vzory: hladké, intarzované, potlačené, vrátane vzorov pre deti;
 • Formát: plech, dlaždice, dosky;

BRDK20230421009 Inovatívna Dánska spoločnosť špecializujúca sa na multispektrálne maskovanie hľadá partnerov, ktorí pracujú na vývoji a výrobe grafénu.

Dánska spoločnosť vyvíja nanoštrukturovanú multispektrálnu maskovaciu fóliu pre obrnené vozidlá a iné vozidlá. Spoločnosť podáva žiadosť o grand vo výške 3 miliónov Eur v rámci výzvy Open-SME-Call Európskeho obranného fondu (EDF). V súčasnosti konzorcium tvoria dánska spoločnosť a francúzsky MSP, pričom druhý menovaný sa zameriava na samotné testovanie výrobku vo výzbroji vojenských vozidiel. Spoločnosť hľadá partnera, ktorý sa ku konzorciu pripojí. Malo by ísť o partnera so sídlom v EÚ, ktorý má odborné znalosti v oblasti vývoja inovácií nových high-tech 2D grafénových výrobkov a ich vlastností v oblasti radarovej odozvy.

BRFR20230411010 Francúzska spoločnosť hľadá špičkové periférne a robotické riešenia v rámci dohôd o distribučných službách.

Francúzska spoločnosť je odborníkom v distribúcii moderných riešení pre priemysel, poľnohospodársko-potravinársky priemysel, bezpečnosť, stavebníctvo a maloobchod. Disponuje odbornými znalosťami v oblasti IT, ktoré zabezpečujú zmeny v IT systémoch, optimalizujú výkon. Spoločnosť hľadá partnerov na výrobu najnovšej generácie priemyselných periférnych alebo robotických riešení s cieľom rozšíriť svoje portfólio výrobkov v rámci obchodných dohôd ako napr.

 • periférne roboty (komponenty, chápadlá atď…)
 • robotické aplikácie
 • priemyselný robot
 • mobilný robot
 • autonómna mobilná robotika pre špecifické aplikácie

BRLT20230420003 Litovská spoločnosť hľadá výrobcov ortopedickej pracovnej obuvi na základe výrobnej alebo subdodávateľskej zmluvy.

Litovský výrobca pôsobí na trhu od roku 1945 a špecializuje sa na výrobu vysokokvalitných a moderných ortopedických výrobkov, ako je obuv na mieru, vložky, podpery/ortézy, ortézy na šport a rehabilitačné ortézy, t. j. KO (kolenné ortézy), AFO (členkové ortézy), KAFO (kolenné členkové ortézy), DAFO (dynamické členkové ortézy) atď. Spoločnosť má aj vlastnú lekársku kliniku. Spoločnosť expanduje, a preto hľadá partnerov v EÚ a iných krajinách, ktorí majú kapacitu na výrobu časti zákaziek spoločnosti v oblasti ortopedickej obuvi. Nový partner by mal byť výrobcom ortopedickej obuvi, ktorý môže vyrábať celú obuv (šitie zvrškov a spodkov) alebo len šitie zvrškov podľa jednotlivých objednávok. Očakáva sa, že partner bude schopný prijať a vyrobiť približne 10 objednávok týždenne.

BRLU20230413002 Luxemburská poradenská spoločnosť hľadá obchodné partnerstvá, ktoré pomôžu riešeniam a priemyselným produktom pre sektor nehnuteľností a stavebníctva vstúpiť na frankofónny trh EÚ.

Konzultačná spoločnosť so sídlom v Luxembursku pôsobí v oblasti komerčného inžinierstva pre odvetvie nehnuteľností. Snaží sa rozšíriť svoje portfólio služieb, riešení a priemyselných produktov výlučne súvisiacich s týmto sektorom. Na základe obchodnej dohody sa chce skontaktovať s partnermi, ktorí by chceli vstúpiť na frankofónne trhy EÚ, konkrétne Francúzsko, Belgicko a Luxembursko. Riešenia a produkty môžu byť okrem iného:

 • digitálne riešenia pre realitný priemysel,
 • inovatívne produkty pre nové stavby s ohľadom na energetické predpisy,
 • riešenia pre stavby mimo staveniska a modulárne stavby atď.

Spoločnosť má priamy prístup k špecialistom v nasledujúcich oblastiach: Právne záležitosti, účtovníctvo/odbornosť v oblasti obchodného manažmentu, vývoj IT projektov a digitálny marketing a technickí obchodní zástupcovia. Spoločnosť má tiež zákonné oprávnenie na vykonávanie transakcií s nehnuteľnosťami a developerskú činnosť.

BRDE20230324015 Nemecký start-up z Frankfurtu nad Mohanom hľadá dodávateľov výplne/peny do puzdier na notebooky z východnej Európy, Balkánu alebo Ázie na základe dohody o výrobe.

Nemecká spoločnosť pôsobí v online obchode s príslušenstvom pre notebooky už dva roky a hľadá výrobcu vysokokvalitného polstrovania alebo peny pre hornú a spodnú vnútornú časť pevných obalov na notebooky. Polstrovanie je určené na ochranu hardvéru notebooku. Uprednostňovanými typmi materiálov sú pena EPDM a PE. Začínajúca spoločnosť by chcela spolupracovať s výrobcami z východnej Európy, Balkánu alebo Ázie na základe dohody o výrobe. Partner, ktorý má skúsenosti s čalúnením z penového materiálu, musí mať vhodné strojové vybavenie, aby mohol vyrábať nákladovo efektívne čalúnenie alebo penové podložky z kvalifikovaného materiálu s dokonalými haptickými a optickými parametrami, ako aj tlmiacimi vlastnosťami. Typ peny musí byť tiež odolný voči poškriabaniu. Materiál musí odolať účelom každodenného používania.

Technologické požiadavky

TRFI20230404027 Fínska spoločnosť hľadá partnera na spoločný vývoj a výrobu  materiálu na báze hackmanitu.

Fínska spoločnosť vyvinula nový udržateľný luminiscenčný materiál na báze syntetického hackmanitu. Môže sa používať v röntgenovej oblasti a je kompatibilný na účely počítačovej rádiografie (CR), digitálnej rádiografie (DR) a dozimetrie. Spoločnosť hľadá partnera na prípravu práškového materiálu do podoby fólie. List môže mať podobu tenkej plastovej ohybnej fólie a potom by sa mohol integrovať do zobrazovacích panelov a iných zariadení. Odhadovaná frekvencia objednávok by bola raz za mesiac alebo v prípade potreby častejšie. Časový plán spolupráce je približne jeden rok pri menších veľkostiach a potom pri zvyšujúcich sa veľkostiach.

TRBE20230407002 Belgická spoločnosť, zaoberajúca sa palivovou účinnosťou, hľadá technologického partnera na dodanie mechanického mobilného proporcionálneho aditívneho vstrekovača (MMPAI) pre nákladné vozidlá a autobusy.

Belgická strojárska spoločnosť, ktorá vyvinula technológiu optimalizácie paliva, ktorú možno použiť v centralizovaných aj necentralizovaných nádržiach a skladovacích systémoch, chce preskúmať technológie pre vylepšený mobilný výdajný systém. Inovatívne riešenie pozostáva z etanolu a iónových zlúčenín vyrobených patentovaným postupom. Spoločnosť hľadá poskytovateľov technológií, ktorí môžu dodať mechanický mobilný proporcionálny aditívny vstrekovač (MMPAI) pre nákladné vozidlá a autobusy. MMPAI by mal byť nainštalovaný na nákladnom vozidle, aby vodič počas tankovania upravoval konvenčné palivo aditívom.

TRIT20230411006 Talianska inovatívna spoločnosť hľadá inteligentné a rýchle detektory mikroorganizmov.

Talianska spoločnosť, ktorá vyrába komplexné softvérové riešenia na správu elektronických zdravotných záznamov a biomedicínskych údajov, v súčasnosti rozvíja svoje know-how v oblasti infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a antimikrobiálnej rezistencie a hľadá partnerov, ktorí predávajú alebo vyrábajú senzory na detekciu špecifických patogénov. Spoločnosť sa úzko špecializuje na oblasť biomedicíny a má bohaté skúsenosti s účasťou na regionálnych, národných a európskych programoch výskumu a vývoja. Partner, ktorého spoločnosť hľadá, musí byť schopný vyrábať alebo predávať senzory na detekciu patogénov (environmentálne a/alebo rýchle diagnostické testy založené na elektronike alebo papierovej mikrofluidike).

TRIT20230403029 Talianska spoločnosť vyvíjajúca technológiu splyňovania biomasy hľadá partnerov špecializujúcich sa na technológiu fermentácie plynu.

Talianska spoločnosť vyvíjajúca technológiu splyňovania biomasy hľadá partnerov špecializujúcich sa na technológiu fermentácie plynu, aby spoločne otestovali premenu obnoviteľného syntézneho plynu na obnoviteľné produkty s pridanou hodnotou, ako sú chemické stavebné bloky, biopalivá alebo biohnojivá. Spoločnosť vyvíja technológiu splyňovania s pevným lôžkom, ktorá je prevádzkovaná pomocou kyslíka a pary a je koncipovaná na základe jednoduchého dizajnu, ktorý podporuje malé a decentralizované prevádzky. Táto technológia môže poskytovať zmes plynov s vysokým obsahom vodíka (> 35 %), s obsahom dusíka blízkym nule a s nízkym obsahom uhľovodíkov a umožňuje určitú flexibilitu vzhľadom na požadované zloženie plynu. Partner musí mať skúsenosti s vývojom a testovaním technológií biologickej konverzie aeróbnych plynov na obnoviteľné chemické stavebné prvky alebo obnoviteľné produkty, ako sú biochemikálie, prekurzory bioplastov, biopalivá, biohnojivá alebo iné.

TRFR20230406005 Francúzska spoločnosť zaoberajúca sa strojovým učením hľadá partnerstvá s inštitúciami, ktoré majú veľké databázy elektronických zdravotných záznamov v oblasti autoimunity.

Francúzska spoločnosť vyvíja presnú medicínu v oblasti autoimunity prostredníctvom špičkovej technológie strojového učenia. Využili milióny elektronických zdravotných záznamov (EHR) pacientov na zachytenie komplexnosti reálnych ochorení a definovanie personalizovaných profilov ochorení. Ich prediktívne nástroje využívajú tieto informácie na určenie reakcie každého pacienta na liečbu a identifikáciu súvisiacich biomarkerov. Hľadajú sa partnerstvá na spoluprácu s inštitúciami s databázami EHR a inštitúcie, ktoré vlastnia rozsiahle databázy elektronických zdravotných záznamov (EHR) s:

 • viac ako 500 tisíc pacientov
 • (ne)štruktúrované údaje
 • typ zhromaždených údajov: EHR, klinické poznámky (voľný text), biobanka, obrázky.