Ponuky pre obchodnú a technologickú spoluprácu v oblasti IT, e-commerce a elektroniky

Prinášame vám výber obchodných a technologických ponúk a požiadaviek zverejnených v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network v oblasti IT, e-commerce a elektroniky. Pre bližšie informácie o konkrétnej ponuke alebo požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

BRBE20220615003 Európska spoločnosť zameraná na CRM má záujem podporiť svoj rast akvizíciou podnikov pôsobiacich v rovnakej oblasti.

Belgická spoločnosť založená v roku 2005 sa špecializuje na vývoj rozšíriteľných platforiem Customer Relationship Management (CRM). Má pobočky v rôznych krajinách Európy. Vyvinula platformu CRM, ktorá organizuje predaj, marketing a služby zákazníkom, automatizuje riadenie vzťahov so zákazníkmi a synchronizuje údaje o zákazníkoch. Spoločnosť hľadá CRM spoločnosti, ktoré sú ochotné integrovať rýchlo rastúcu medzinárodnú skupinu. Spoločnosť má záujem o akvizičnú zmluvu.

BRDE20220303020 Nemecká spoločnosť poskytujúca služby v oblasti IT (inštalácie, údržba a opravy hardvérových a softvérových IT riešení), hľadá európskych partnerov a ponúka dohody o spoločných podnikoch. Nemecký MSP ponúka inštaláciu, údržbu a opravu IT systémov, ako sú riešenia nastupovania/odbavenia batožiny na letiskách, automaty na lístky v systémoch verejnej dopravy, systémy kontroly prístupu a stolné počítače/servery, smerovače/prepínače. MSP hľadá partnerov, ktorí ponúkajú podobné služby pre spoločné projekty s cieľom ponúknuť veľkým zákazníkom servisné zmluvy pre technickú podporu vyššie popísaných systémov. Cielenými typmi spolupráce sú spoločné podniky alebo subdodávateľské zmluvy. 

BRPT20220705009 IT spoločnosť hľadá potenciálnych partnerov, kupcov ich softvéru alebo partnerov, ktorí majú záujem investovať do spoločnosti s cieľom rásť na medzinárodných trhoch.  

Portugalská spoločnosť založená v roku 2019, špecialista na vývoj softvéru, webových alebo mobilných aplikácií, manažérskych softvérových programov alebo platforiem pre smart cities hľadá partnerov. Funguje na základe agilnej metodológie a rámca Scrum. Spoločnosť vyvinula webovú a mobilnú platformu, ktorá agreguje nástroje CRM, ERP a SCM nástroje, ktoré sú úplne prispôsobiteľné každej obchodnej oblasti.

BRPL20220707018 Poľská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na softvér, IOT, CBR a telekomunikácie hľadá nezávislých pracovníkov a malé podniky, ktoré poskytujú IT služby. Poľská spoločnosť, ktorá je poskytovateľom IT služieb pre verejné a obchodné inštitúcie a má štatút Výskumného a vývojového centra, hľadá nezávislých pracovníkov a malé podniky, ktoré poskytujú IT riešenia. Preferovaným typom spolupráce je outsourcingová zmluva, zmluva o poskytovaní služieb a subdodávka. 

TRIT20220419012 Hľadajú sa technickí partneri na zhodnocovanie cenných komponentov IT a získavanie druhotných surovín na komercializáciu. Taliansky start-up pôsobiaci v oblasti nakladania s IT majetkom po skončení jeho životnosti a odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) hľadá technických partnerov z oblasti výroby elektronických zariadení, výrobcov originálnych zariadení (OEM) a chemického sektora na valorizáciu cenných komponentov a extrakciu druhotných surovín. Možné typy spolupráce: obchodná dohoda s technickou pomocou a dohoda o technickej/výskumnej spolupráci. 

TRLV20220714006 Výskumná a strategická spoločnosť z Lotyšska hľadá technologické riešenia pre sledovanie očí a riešenie mapovania emócií s funkciou analýzy a vizualizácie údajov pre integráciu do online výskumných aktivít a relácií. Lotyšská spoločnosť zaoberajúca sa výskumom, stratégiou a marketingovým projektom hľadá riešenie na sledovanie očí a mapovanie emócií s funkciou analýzy údajov a vizualizácie na integráciu do online výskumných aktivít a relácií. Spoločnosť hľadá partnerov na základe dohody o technickej spolupráci na vývoj a integráciu riešenia.  

TRSE20220304023 Švédska spoločnosť ponúkajúca ortopedické výrobky pre zvieratá hľadá aplikáciu na skenovanie zranení. Švédska výrobná spoločnosť poskytujúca ortopedické produkty pre zvieratá hľadá aplikáciu vyvinutú špeciálne na skenovanie zranení. Nahrávanie skenov sa vykonáva buď do cloudovej služby alebo na server spoločnosti. Tým sa skrátia dodacie lehoty od skenovania po výrobu ortéz. Spoločnosť hľadá vývojára aplikácií pre iPhone, ktorý môže poskytnúť buď obchodnú zmluvu s technickou pomocou, alebo licenčnú zmluvu.  

TRLV20220218015 Modernizácia systému riadenia paintballových hier. Spoločnosť z Lotyšska, ktorá sa zaoberá obchodom s paintballovými hrami a dodávaním vybavenia pre manažérov/prevádzkovateľov paintballových hier, hľadá dohodu o technickej spolupráci na modernizáciu súčasnej technológie systému na správu paintballových hier pridaním rozšírených funkcií. Po prepracovaní systému by mal byť partner schopný vyrábať v malých sériách modernizované vybavenie na správu paintballových hier na základe dohody o výrobe. 

TRNL20220803011 Holandská spoločnosť hľadá technológiu rýchlej a včasnej detekcie iskier v rádiofrekvenčnej sušičke pre expandovateľné grafitové latexové vankúše. Holandská spoločnosť čelí značnému riziku počas procesu výroby vankúšov a chcela by svoj proces sušenia realizovať bezpečnejším spôsobom. Potrebuje spoľahlivú technológiu detekcie iskier, aby zabránila vzniku požiaru v rádiofrekvenčnej sušičke. Hľadajú sa spoločnosti, akademickí pracovníci alebo vynálezcovia prostredníctvom dohody o spolupráci v oblasti výskumu. Táto technologická požiadavka je súčasťou inovačnej výzvy, ktorá bude zverejnená na otvorenej inovačnej platforme počas 29. augusta – 3. októbra 2022. 

BRRO20220228003 Rumunská spoločnosť ponúka distribúciu rôznych produktov, od domácnosti po elektroniku a ďalšie, s e-commerce marketingom na základe zmlúv o distribučných službách. Rumunská e-commerce spoločnosť ponúka svoje distribučné služby pre výrobcov inej skupiny produktov. Platforma poskytuje predajné, baliace a distribučné služby, ako aj všetky logistické aspekty spolupráce. Spoločnosť hľadá rôzne produkty z rôznych odvetví. Spolupráca bude založená na dohodách o distribučných službách so spoločnosťami, ktoré majú záujem o distribúciu na rumunskom trhu. 

BRPL20220404002 Poľská e-commerce spoločnosť hľadá rôzne produkty na distribúciu na poľskom trhu. Poľská e-commerce spoločnosť ponúka svoje distribučné služby v Poľsku pre výrobcov inej skupiny produktov. Platformu prevádzkuje marketingová agentúra a poskytuje predajné, baliace a distribučné služby, ako aj všetky logistické aspekty spolupráce. Spoločnosť hľadá rôzne produkty z rôznych odvetví. Spoločnosť hľadá zmluvy o distribučných službách so spoločnosťami, ktoré majú záujem o online distribúciu na poľskom trhu. 

BRDE20220328052 Nemecká spoločnosť ponúka zastúpenie a distribúciu elektronických a elektromechanických komponentov a zostáv. Severonemecký MSP je dobre etablovaným zástupcom a distribútorom aktívnych a pasívnych elektronických komponentov, ako aj elektromechanických komponentov a zostáv pre rôzne priemyselné odvetvia. Na doplnenie portfólia spoločnosť ponúka spoluprácu vo forme zmlúv o obchodnom zastúpení a distribučných službách pokrývajúcich severnú polovicu Nemecka výrobcom elektronických komponentov, ako sú snímače, magnety, svorky, spínače a poistky. 

BRNL20220713011Holandská spoločnosť hľadá európskych partnerov v oblasti kabelážnych riešení (sklenené vlákna, meď, koax) na vytvorenie medzinárodnej nákupnej organizácie. Spoločnosť je dodávateľom širokej škály káblových riešení známych značiek (zo sklenených vlákien, medi a koaxu). Ich zákazníci pôsobia v oblasti LAN, dátových centier a infraštruktúrnych projektov pre káblový prenos dát. Spoločnosť rozširuje svoju pôsobnosť na trhu EÚ s cieľom rásť na medzinárodnej úrovni. Spoločnosť hľadá partnerstvá v Európe so zahraničnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa káblovými riešeniami.