Ponuky pre obchodnú a technologickú spoluprácu – 2. polovica júna 2022

Prinášame vám výber obchodných a technologických ponúk a požiadaviek zverejnených v 2. polovici júna 2022 v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network. Pre bližšie informácie o konkrétnej ponuke alebo požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Ponuky a požiadavky na obchodnú spoluprácu 

BRRO20220616001 Rumunská spoločnosť ponúka svoje distribučné služby pre fotovoltické systémy (inštalačné súpravy pre fotovoltické systémy), fotovoltické panely, fotovoltické osvetľovacie stožiare a veterné turbíny.

Rumunská spoločnosť má záujem stať sa distribútorom fotovoltických systémov mimo siete/na sieti (inštalačné súpravy pre fotovoltické systémy), fotovoltických panelov, stožiarov fotovoltického osvetlenia a veterných turbín. Spoločnosť v súčasnosti ponúka poradenstvo a projektovanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a iných typov elektroinštalácií. Potenciálnymi partnermi sú výrobcovia a veľkoobchodníci takýchto systémov. Spolupráca bude založená na dohodách o distribučných službách.

 

BRTR20220623008 Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobky z nehrdzavejúcej ocele hľadá na základe dodávateľskej zmluvy materiál: zvitky a plechy z nehrdzavejúcej ocele.

Turecká spoločnosť sa špecializuje na výrobky z nehrdzavejúcej ocele: plechy z nehrdzavejúcej ocele, cievky z nehrdzavejúcej ocele, rúrky z nehrdzavejúcej ocele, uholníky a dekoratívne výrobky z nehrdzavejúcej ocele. Spoločnosť hľadá akýkoľvek druh nerezových zvitkov alebo plechov na základe dodávateľskej zmluvy.

 

BRPL20220630009 Poľská spoločnosť hľadá dodávateľa bluetooth komponentov.

Poľská spoločnosť hľadá dodávateľa elektronických komponentov, konkrétne bluetooth komponentov: RN4871-I/RMxxx  alebo RN4871-V/RMxxx (xxx – je FW verzia a môže byť jedna z týchto: 118, 128, 130, 140)

 

Technologické ponuky a požiadavky 

TRES20220623002 Španielsky (baskický) MSP hľadá technológiu pre ističe stredného napätia.

Španielsky (baskický) MSP, ktorý sa špecializuje na projektovanie a výrobu rozvádzačov stredného napätia a vysokého napätia hľadá partnera na spoločnú výrobu nových a inovatívnych ističov stredného a vysokého napätia. Spoločnosť hľadá partnerstvo buď na základe licenčnej zmluvy, alebo obchodnej zmluvy s technickou pomocou. Možnosťou by mohla byť aj dohoda o spoločnom investovaní.

 

TRES20220623009 Digitálny systém na monitorovanie cien ako kompletné cloudové riešenie pre maloobchodné predajne.

Baskický MSP hľadá prostredie na testovanie v teréne, aby zvýšil skúsenosti s nákupom v maloobchodných predajniach na novú, vyššiu úroveň. Táto spoločnosť špecializujúca sa na automatizáciu procesov v oblasti elektronických zariadení hľadá poskytovateľov služieb denného monitorovania cien odevov, textilu, šperkov, potravín a iných výrobkov, aby mohla na základe dohody o výskume alebo spolupráci plne sprevádzkovať svoj softvérový systém založený na cloude.

 

TODE20220623001 Zákazková sériová výroba 3D tlačených mikrokomponentov.

Nemecký start-up vyvinul jedinečnú výrobnú technológiu, ktorá umožňuje hromadnú výrobu funkčne integrovaných mikrosúčiastok s vysokým rozlíšením vyrobených z kovov s funkčnými vnútornými štruktúrami > 100 µm. Tým je možná hromadná výroba kovových mikrokomponentov miniaturizujúcich existujúce komponenty a integrácia polotovarov alebo predbežných produktov do aditívnej výroby. MSP hľadá partnerov pre spoločný ďalší vývoj a testovanie nových aplikácií.

 

TOUA20220629007 Energeticky úsporný systém diaľkového ovládania pre vežové žeriavy.

Ukrajinská univerzita ponúka riadiaci systém, ktorý približuje vežové žeriavy k moderným štandardom bezpečnosti, spotreby energie a ergonómie. Výkon motorov vežových žeriavov je znížený a riadenie je optimalizované zohľadnením nelineárnych zákonov zmeny rýchlosti mechanizmov v prechodných fázach pohybu. Univerzita hľadá spoluprácu s majiteľmi vežových žeriavov, ako aj výrobcami zdvíhacích zariadení prostredníctvom obchodnej dohody s technickou asistenciou.

 

TODE20220630006 Technologický start-up so sídlom v severnom Nemecku ponúka sledovateľnosť dodávateľského reťazca, digitalizáciu kritických certifikátov a dôkaz pravosti certifikátu pomocou nezameniteľného tokenu (NFT) a technológie blockchain.

Start-up ponúka sledovateľnosť a digitalizáciu dodávateľským reťazcom vybudovaním automatizovaných systémov riadenia dodávateľského reťazca. Uľahčuje sa komunikácia medzi účastníkmi dodávateľského reťazca, zvyšuje sa efektívnosť a zaisťuje sa spoľahlivosť a dôvera. Pomocou technológie blockchain, internetu vecí a dátovej analýzy sa táto technológia naplno prejavuje v zložitých a dlhých dodávateľských reťazcoch s vysokými požiadavkami na kontrolu a komunikáciu, ako aj v potravinárskom a hygienickom sektore, kde sú certifikáty veľmi dôležité.