Ponuky pre obchodnú a technologickú spoluprácu – 1. polovica júna 2022

Prinášame vám výber obchodných a technologických ponúk a požiadaviek zverejnených v 1. polovici júna 2022 v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network. Pre bližšie informácie o konkrétnej ponuke alebo požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Ponuky a požiadavky na obchodnú spoluprácu

BRNL20220602004 Holandský výrobca zariadení a nástrojov na prieskum pôdy hľadá partnerov na rozšírenie svojej výrobnej kapacity outsourcingom, spoločným podnikom alebo (čiastočným) prevzatím.

Spoločnosť z Holandska je vývojárom, výrobcom a dodávateľom zariadení a nástrojov na prieskum pôdy na pevnine a na mori, založených prevažne na technológii Cone Penetration Testing (CPT). Spoločnosť sa počas posledných rokov značne rozrástla a teraz hľadá možnosti partnerstva na rozšírenie svojej výrobnej kapacity, či už prostredníctvom outsourcingu, spoločného podniku alebo (čiastočného) prevzatia.

 

BRNL20220602014 Holandský výrobca elektrických transportných vozidiel hľadá potenciálnych outsourcingových partnerov alebo joint venture alebo možných partnerov na prevzatie.

Holandská spoločnosť je výrobcom kolekcie elektrických dopravných prostriedkov určených pre ľudí a tovar v rôznom teréne. Vozidlá majú zvyčajne maximálnu rýchlosť do 60 km/h a dojazd do 80 kilometrov. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorým by outsourcovala časť svojej výroby. Má záujem nájsť aj partnerov na vstup do spoločného podniku alebo dokonca na prevzatie.

BRES20220531007 Španielska spoločnosť hľadá výrobcov laboratórnych pecí pre výskumné laboratóriá na základe distribúcie alebo obchodnej dohody.

Španielska spoločnosť špecializujúca sa na priemyselnú automatizáciu, údržbu a elektroinštalácie chce do svojho portfólia zaradiť pece pre výskumné laboratóriá. Spoločnosť hľadá zmluvu o distribučných službách.

BRDE20220608005 Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na predaj prémiových poľnohospodárskych dielov hľadá kovoobrábacieho výrobcu.

Spoločnosť z juhozápadného Nemecka sa špecializuje na predaj prémiových poľnohospodárskych dielov po celom svete. Hľadajú výrobcu kovových komponentov pre poľnohospodársku techniku. Chcú nájsť spoľahlivého partnera v rámci výrobnej zmluvy.

 

BRDE20220609005 Nemecký distribútor detských balančných bicyklov hľadá európskeho výrobcu 10″ a 12,5″ kolies s polyamidovými ráfikmi a bezvzduchovými pneumatikami EVA (etylénvinylacetát) pre bicykle.

Nemecká spoločnosť sa špecializuje na distribúciu detských balančných bicyklov. Dlhodobo hľadá nového spoľahlivého partnera v EÚ na výrobu 10″ a 12,5″ kolies pre detské balančné bicykle. Ráfiky by mali byť vyrobené z polyamidu alebo podobného materiálu, bezvzduchové pneumatiky by mali byť vyrobené z EVA (etylénvinylacetát).

 

BRES20220610001 Španielsky výrobca asfaltových zmesí požaduje na základe dodávateľskej zmluvy pevný asfalt a bubnové taviace zariadenia na asfalt.

Španielska spoločnosť špecializujúca sa na asfaltovanie a výstavbu ciest s viac ako 70-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví hľadá taviace bubny na pevný asfalt a bitúmen na výrobu rôznych druhov asfaltových zmesí. Firma má záujem najmä o výrobky, ktoré sa už nachádzajú na trhu. Španielska spoločnosť hľadá partnerov na spoluprácu formou dodávateľskej zmluvy.

BRBE20220615003 MSP pôsobiaci v oblasti CRM systémov so zameraním na stredne veľké podniky sa snaží rozšíriť svoj rast akvizíciou podnikov v rovnakej oblasti.

Belgická spoločnosť založená v roku 2005 sa špecializuje na vývoj rozšíriteľných platforiem na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Má pobočky v rôznych krajinách Európy. Vyvinula platformu CRM, ktorá organizuje predaj, marketing a služby zákazníkom, automatizuje riadenie vzťahov so zákazníkmi a synchronizuje údaje o zákazníkoch. Spoločnosť hľadá spoločnosti zaoberajúce sa CRM, ktoré sú ochotné integrovať sa do rýchlo rastúcej medzinárodnej skupiny. Majú záujem o dohodu o akvizícii.

 

Technologické ponuky a požiadavky

Oblasť energie/energetiky

TRNL20220601014 Výroba obnoviteľnej energie v budove centrály holandskej korporátnej banky.

Holandská spoločnosť pôsobiaca vo finančnom sektore chce podporovať pozitívne zmeny a preto sa zaviazala k udržateľnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti. Spolu s klientmi a členmi sa pomocou služieb, znalostí a ekosystémov usiluje o lepší svet pre ďalšie generácie. Na dosiahnutie tejto ambície je jednou z ich výziev zvýšiť podiel vlastnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov (vynaliezavým) spôsobom, ktorý sa má realizovať v jej centrále v Utrechte. Cieľom je vyrábať obnoviteľnú energiu namiesto jej spotreby. Pre túto výzvu spoločnosť hľadá vhodné (inovatívne) riešenia, ktoré by sa dali integrovať do veží jej centrály.

Rôzne

TRNL20220601016 Holandská zdravotnícka organizácia hľadá technológie a riešenia, ktoré by starším ľuďom na vozíčku umožnili úplnú nezávislosť pri návšteve toalety.

Holandská zdravotnícka organizácia hľadá nové nápady, riešenia a technológie, ktoré by umožnili používateľom invalidných vozíkov úplne nezávislú návštevu toalety. V rámci starostlivosti rastie naliehavosť a potreba tohto typu inovácií. Prostredníctvom dohody o spolupráci v oblasti výskumu sa hľadajú spoločnosti, akademici alebo vynálezcovia. Táto žiadosť je súčasťou inovačnej výzvy, ktorej uzávierka je 11. júla 2022.