dec 2, 2022 | Ponuky na spoluprácu

Ponuky a požiadavky na obchodnú a technologickú spoluprácu – november 2022

Nahliadnite do výberu obchodných a technologických ponúk a požiadaviek zahraničných klientov siete Enterprise Europe Network. Pripravili sme pre vás návrhy na spoluprácu v oblasti chemického a drevárskeho priemyslu, v oblasti elektroniky, IT, OZE,  stavebníctva a iných. Pre bližšie informácie o konkrétnej požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Obchodné požiadavky

Chemický a elektronický priemysel

BRJP20221102001 Japonská obchodná spoločnosť má záujem zastupovať partnera z EÚ, ktorý ponúka chemikálie a zlúčeniny pre elektronický sektor na základe obchodnej alebo dodávateľskej zmluvy.

Japonská obchodná spoločnosť hľadá partnera z EÚ, ktorý poskytuje chemikálie a zlúčeniny na výrobu elektród ako aj pre iné aplikácie v elektronickom sektore. Japosnká spoločnosť má záujem zastupovať tohto európskeho partnera na japonskom trhu na základe obchodnej alebo dodávateľskej zmluvy. Hľadá partnera, ktorý je schopný dodávať vysoko kvalitné chemikálie a zlúčeniny.

BRRO20221101007 Rumunský distribútor priemyselných zariadení hľadá nové produkty s nízkou spotrebou energie najmä z krajín EÚ.

Rumunská spoločnosť so skúsenosťami v distribúcii zariadení z viacerých priemyselných oblasti má záujem o rozšírenie produktového portfólia najmä o priemyselné zariadenia s nízkou spotrebou energie. Ponúka svoju pôsobnosť ako distribútor alebo obchodný zástupca na rumunskom trhu pre nové produkty, poskytované najmä dodávateľmi z EÚ.

BRFR20221118014 Francúzska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na renováciu starých veľkých numerických tlačiarní hľadá partnerov.

Spoločnosť, ktorá sa od roku 2009 špecializuje na renováciu a odstraňovanie znečistenia veľkoformátových numerických tlačiarní hľadá partnerov, ktorí sa chcú zbaviť alebo opraviť tento konkrétny typ starého zariadenia. Spoločnosť ponúka dodávateľskú dohodu spoločnostiam pôsobiacim v oblasti digitálnej tlače.

BRBG20221130008 Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu satelitných zariadení, hľadá výrobcov satelitného hardvéru a komponentov.

Hardvér sa plánuje integrovať do celých sietí satelitnej pozemnej infraštruktúry. Partner by mal mať bohaté odborné znalosti vo výrobe satelitného hardvéru s minimálne 5-ročnou praxou. Zariadenia budú distribuované v rámci Európy a USA.

Obnoviteľné zdroje energie

BOTR20221115002 Turecká spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu solárnych systémov na ohrev vody ponúka obchodné zastúpenie alebo dohodu o výrobe.

Turecká spoločnosť má 30-ročné skúsenosti a rozsiahle know-how v odvetví solárneho ohrevu vody. Jej úspech je založený na ponuke účinných produktov s dlhou životnosťou. Hlavnými znakmi solárnych kolektorov sú dlhá životnosť a vysoká účinnosť. Spoločnosť má certifikáty Solar Keymark, CE, ISO. Všetky ich produkty spĺňajú európske normy. Spoločnosť má záujem vstúpiť na nové trhy a preto na oslovenie partnerov hľadá obchodné zastúpenie alebo výrobnú zmluvu v krajinách EU.

BOKR20221004001 Kórejský výrobca hľadá globálnych partnerov pre pohyblivý fotovoltický systém napájania a skladovania pre prostredie mimo siete.

Kórejský MSP vyvinul pohyblivý napájací a skladovací systém založený na fotovoltických elektrárňach vhodný pre malý dopyt po energii v nespoľahlivej sieti alebo mimo siete, ako sú kempingové autá, prístrešky, zariadenia verejných služieb, miesta vonkajších aktivít. Spoločnosť ponúka spoluprácu poskytovateľom produktov OGS (Off-Grid Solar) alebo korporáciám, ktoré hľadajú malý solárny systém ESS (Energy Storaké System)- Spoločnosť ponúka potenciálnym partnerom tieto spolupráce:

  1. Možnosť distribúcie riešenia kórejskej spoločnosti s marketingovou a propagačnou stratégiou a poskytovanie služieb používateľom, ak je to potrebné, na základe dohody o distribučných službách.
  2. Priamy predaj produktu na trhu prostredníctvom zmluvy o obchodnom zastúpení.

Stavebníctvo

BRSE20221013009 Švédsky MSP poskytujúci pracovnú silu a ubytovanie hľadá spoločnosti pôsobiace v stavebnom priemysle so záujmom pracovať na projektoch vo Švédsku.

Švédsky MSP poskytujúci pracovnú silu a ubytovanie hľadá podniky, ktoré majú záujem pracovať na krátkodobých a dlhodobých projektoch vo Švédsku. Firma hľadá odborné a technické zručnosti v nasledujúcich profesiách: elektrikári, podlahári, pokrývači, klampiari, štukatéri, maliari budov, vzduchotechnici, CNC technici, zvárači, montážnici v priemysle.

BRUA20221116019 Ukrajinská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou bezpečných kanalizačných šachiet a zavádzaním tohto systému do mestskej infraštruktúry hľadá investície.

Spoločnosť vyvinula a inštaluje špeciálne zámky na šachtové poklopy čím znižuje náklady spojené so stratou kanalizačných poklopov, eliminuje počet zranení ľudí a vznik dopravných nehôd. Spoločnosť vytvorila program „Bezpečné mesto“, ktorým chce riešiť problém – stratu poklopov a nebezpečných otvorených šachiet. Spoločnosť hľadá investora.   

Drevársky priemysel

BRSE20221103008 Výrobca kvalitných drevených stoličiek.

Švédska spoločnosť navrhla novú sériu dreveného nábytku v štýle Gustavian a hľadá výrobcov v Európe s pokročilým obrábacím parkom vrátane CNC na základe zmluvy o outsourcingu.

BRES20221123022 Španielsky výrobca nábytku pre školy a komunity hľadá dodávateľov brezového dyhového dreva.

Španielsky výrobca školského a komunálneho nábytku hľadá drevo z brezovej dyhy na výrobu produktov (stoličky, stoly atď.). Spoločnosť hľadá dodávateľské zmluvy.

Rôzne

BRPL20221116014 Poľská spoločnosť pôsobiaca v priemyselnom sektore ponúka distribučné služby európskym výrobcom ochotným vstúpiť na poľský trh.

Poľská spoločnosť s viac ako desaťročnými obchodnými skúsenosťami v priemyselnom sektore hľadá partnerov ochotných expandovať na poľský trh. Ponuka je určená zahraničným spoločnostiam, ktoré majú záujem investovať v Poľsku – otvorenie podniku, prenájom kancelárií, výstavba výrobných priestorov atď., získavanie nových zákazníkov a dodávateľov a pod.

BRFR20221122018 Francúzska spoločnosť ponúka dohodu o distribučnom obchodnom zastúpení výrobcom inovatívnych a udržateľných hračiek pre deti, ktorí majú záujem vstúpiť na francúzsky trh.

Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na propagáciu a distribúciu inovatívnych a udržateľných hračiek pre deti sa snaží rozšíriť svoje portfólio. Spoločnosť by chcela založiť obchodné zastúpenie alebo distribučnú zmluvu s európskymi výrobcami, ktorí majú záujem rozšíriť svoje aktivity vo Francúzsku.

BRFR20221123011 Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na inovatívne a ekologické vybavenie bazénov hľadá výrobcov moskytiér zo sklenených vlákien alebo PVC v Európe.

Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na inovatívne vybavenie bazénov, ktoré umožňuje efektívne a bez námahy čistiť povrchy bazénov, hľadá v Európe výrobcu moskytiér (sieť proti hmyzu) zo sklenených vlákien alebo PVC. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe outsourcingovej/dodávateľskej zmluvy.

Technologické požiadavky

TRNL20221121019 Holandská spoločnosť hľadá udržateľnú alternatívu pre svoje plastové obaly aktívnych farmaceutických prísad (=API).

Holandská farmaceutická spoločnosť chce distribuovať svoje vysoko účinné aktívne farmaceutické zložky v udržateľnejšom balení. Preto spoločnosť hľadá alternatívy pre svoje plastové obaly v rámci zmluvy o technickej spolupráci alebo licenčnej zmluvy.

TRLV20221109019 Lotyšská spoločnosť hľadá dodávateľa/distribútora mikročipov a ďalších potrebných údajov pre fiškálny blok.

Lotyšská spoločnosť chce vytvoriť vlastný fiškálny blok pre POS (počítačové obchodné systémy) a hľadá spoločnosť, ktorá distribuuje produkty ako – mikročipy a ďalšie potrebné údaje pre fiškálny blok.

TRCA20221109024 Kanadský MSP hľadá jednoduché digitálne diagnostické nástroje pre pracovníkov primárnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sa dajú použiť na zber digitálnych údajov o pacientoch (napr. kardiológia, dermatológia, krvný tlak atď.)

Kanadský MSP hľadá jednoduché digitálne diagnostické nástroje pre pracovníkov primárnej zdravotnej starostlivosti, ktoré možno použiť na zber digitálnych údajov o pacientoch, s ktorými by uzavrel buď obchodnú dohodu s technickou pomocou, alebo dohodu o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja.

TRFR20221110004 Francúzsky MSP hľadá technologické alebo digitálne riešenie alebo inovatívny marketingový prístup, aby nahradil nedostatok zmyslových skúseností pri predaji čuchových produktov online.

Francúzsky MSP pôsobiaci vo vývoji prírodných parfumov hľadá originálne riešenie, ktoré umožní svojim zákazníkom objavovať vône na diaľku. Spoločnosť sa zaujíma o nové digitálne marketingové riešenia na predaj čuchových výrobkov alebo o nové dostupné technológie umožňujúce prenos vôní na diaľku. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí takéto technológie alebo riešenia vyvinuli, aby ich mohla otestovať a prípadne kúpiť.

TRNL20221108022 Holandská spoločnosť hľadá riešenie, kde by mohla previesť svoje návrhy UX/UI na fungujúce webové stránky s otvoreným zdrojom.

Spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie online vývojových a marketingových procesov, kde spoločnosti získavajú viac výsledkov zo svojich webových stránok, sociálnych médií alebo inej platformy. Ponúkajú služby, ako je marketing vo vyhľadávačoch, online marketing a služby webového dizajnu, aby pomohli podnikom s online riešeniami. Spoločnosť hľadá riešenie, kde by mohli previesť svoje návrhy UX/UI na fungujúce webové stránky s otvoreným zdrojom, aby mohli vytvárať webové stránky rýchlejšie a s nižšími nákladmi.

TRDE20221117020 Nemecký prevádzkovateľ intermodálneho vnútrozemského prístavného terminálu hľadá komplexné riešenie na zlepšenie koordinácie, služieb a kvality, ako aj nákladovej efektívnosti.

Nemecká logistická spoločnosť prevádzkujúca intermodálny terminál so sídlom v prístave Duisburg hľadá start-upy a malé a stredné podniky, ktoré riešia problém preťaženia vnútrozemských prístavov. Spoločnosť ponúka dohodu o technickej spolupráci. Úlohou kooperačného partnera by bolo vyvinúť alebo prispôsobiť riešenie v spolupráci s nemeckou spoločnosťou a implementovať ho na mieste.

TRFI20221123017 Globálny akceleračný program v oblasti energetiky hľadá start-upy a scale-upy s novými technológiami.

Fínske technologické centrum s medzinárodnými partnermi so zameraním na oblasť energetických technológií hľadá start-upy a scale-upy s novými technológiami, aby sa prihlásili do akceleračného obchodného programu v energetickom sektore. Prihlásiť sa môžu všetky start-upy a scale-upy s technológiou v počiatočnom štádiu alebo so škálovateľnou fázou v energetickom sektore, ako aj začínajúce podniky v oblastiach spojených s energetickým sektorom. Potenciálnymi typmi spolupráce môžu byť finančná a licenčná zmluva a technická spolupráca.

TODE20221107006 Nemecký dodávateľ technológie indukčného materiálového snímača na kontrolu kvality kovových dielov hľadá licenčné a technické zmluvy.

Nemecký MSP vyvinul a patentoval nové riešenie na zabezpečenie rýchlej a nedeštruktívnej kontroly kvality kovových dielov. Riešenie je automatizované a založené na indukčnom materiálovom senzore a umožňuje kontrolu kalenia, trhliny a testovanie zvárania. SME hľadá licenčné zmluvy s výrobcami strojov, ktorí budú senzory integrovať do svojich strojov, ako aj systémových integrátorov s náročnými aplikáciami, ktoré budú riešiť v rámci technickej dohody.

TOIT20221103025 Súkromná napájacia sieť pre elektrické trakčné vozidlá.

Talianska skupina nezávislých výskumníkov navrhuje inovatívnu súkromnú sieť zásobovania energiou, ktorá dáva príležitosť dosiahnuť konkrétne a rýchle rozšírenie nabíjacej služby pre vozidlá poháňané elektrickým pohonom. Spoločnosti pôsobiace v energetickom sektore sú vyhľadávané pre exkluzívny transfer technológií a know-how spolu so synergickým vývojom prototypu.

TOCH20221102013 Kompaktný, ľahký a lacný vodíkový palivový článok.

Švajčiarsky MSP ponúka inovatívnu technológiu palivových článkov (FC) založenú na prepracovanej mikroštruktúre, ktorá poskytuje 1,5- až 2-násobnú hustotu výkonu v porovnaní s FC popredných konkurentov, ako aj transformačný proces montáže znižujúci náklady. Použitie: Úžitkové vozidlá na súši/vode, ktoré vyžadujú rozšírené použitie, dojazd a veľké užitočné zaťaženie, ako sú nákladné autá, autobusy, vlaky, stavebné oblasti, trajekty atď.

Spoločnosť ponúka nasledovné možnosti spolupráce:

  • Technická pomoc poskytovaná švajčiarskou spoločnosťou môže zahŕňať podporu týkajúcu sa efektívneho spustenia a/alebo údržby prenesenej technológie, inštalácie technológie (montáž, inžinierske práce, testovanie a školenie.
  • Výrobná zmluva: Nasadenie technológie švajčiarskej spoločnosti; pomoc pri výrobe ohľadne montáže ich systému palivových článkov (BOP atď.)
  • Dohoda o technickej spolupráci: Nasadenie technológie švajčiarskej spoločnosti, spoločný vývoj pre špecifické aplikácie.
  • Investičná dohoda: Financovanie spoločnosti.