On-line platforma pre podporu odolnosti dodávateľského reťazca

Európa čelí viacerým hospodárskym, environmentálnym či sociálnym výzvam, najmä kríze na Ukrajine, pričom podniky sú vážne postihnuté narušením dodávateľského reťazca. Na riešenie týchto výziev Európska únia (EÚ) spustila nové opatrenia na posilnenie odolnosti jednotného trhu a vybudovanie udržateľného, ​​digitálneho a globálne konkurencieschopného hospodárstva.

Hľadáte aj vy nových dodávateľov či odberateľov pre zotavenie a posilnenie vašich podnikov?

Posilnenie schopnosti podnikateľov, podnikov a spoločností odraziť sa od kríz je kľúčové pre rýchle oživenie Európy a jej budúci úspech. Reštartovanie ekonomiky po pandémii a recesii však nie je ľahká úloha. Takéto zmeny si vyžadujú okamžité opatrenia a spoločné úsilie na všetkých úrovniach a zainteresovaných stranách.

Sieť Enterprise Europe Network a klastre EÚ zohrávajú zásadnú úlohu pri zmierňovaní slabých miest v medzinárodných dodávateľských reťazcoch. Na riešenie týchto naliehavých problémov sieť vytvorila platformu pre podporu odolnosti dodávateľského reťazca. To pomáha spoločnostiam zachovať, reštrukturalizovať alebo nahradiť existujúce dodávateľské reťazce, ako aj zdrojové suroviny, diely, komponenty a/alebo (polotovary) tovary alebo služby, ktoré potrebujú na udržanie výroby. 

Hlavné ciele: 

 • zverejňovať ponuky na suroviny, diely, komponenty a/alebo (polotovary) tovary alebo služby;
 • propagovať požiadavky európskych spoločností na udržanie ich dodávateľských reťazcov;
 • prepájať medzinárodných dodávateľov s kupujúcimi tovarov a služieb;
 • nadviazať cezhraničné kontakty medzi podnikmi, priemyselnými odvetviami, podpornými organizáciami, akademickou obcou, dôležitými zainteresovanými stranami a kľúčovými osobami s rozhodovacou právomocou.

Platforma sa zameriava na nasledujúce sektory:

 • Agropotravinárstvo
 • Stavebníctvo
 • Elektronika
 • Energeticky náročné odvetvia
 • Zdravie
 • Mobilita, Doprava, Automobilový priemysel
 • Suroviny
 • Obnoviteľná energia
 • Textil 

Zaregistrujte sa na on-line platforme, vytvorte aspoň jeden profil (najviac tri) a nájdite nových partnerov pre spoluprácu, identifikujte potenciálnych dodávateľov či kupujúcich. Využite príležitosť prezentovať svoje najúspešnejšie projekty, inovatívne produkty a špičkové technológie.  

Viac informácií získate na stránke https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/.

Pokiaľ vás zaujme niektorá zo zaregistrovaných firiem, budeme radi, ak nás o tom budete informovať na een@uvptechnicom.sk. Radi vám vysvetlíme, ako ďalej postupovať.