Nechajte si preplatiť cestovné náklady na brokerage podujatia

Zúčastniť sa burzy partnerov tzv. Brokerage Eventu je efektívny spôsob ako cielene nájsť partnerov do konzorcia pre projekty Horizont Európa. Národná kancelária Horizontu, ktorá je súčasťou CVTI SR ponúka možnosť zúčastniť sa brokerage podujatia v rámci Piliera II spomínaného programu. Okrem toho vám preplatí cestovné náklady na takéto podujatie až do výšky tisíc eur na osobu. Stačí ak vyplníte a odošlete žiadosť o účasť na „partnerskej burze“.

 

Kto môže získať grant? 

Typ organizácie, ktorá môže o túto podporu žiadať, nie je v oficiálnej správe CVTI SR obmedzená a žiadosti podnikateľov budú vítané. Podporiť sa má až 70 záujemcov, ktorí budú vybraní internou komisiou na základe údajov uvedených v priloženej žiadosti.

Čo môžem získať?

Preplatenie cestovných nákladov až do výšky tisíc eur pre jednu osobu. CVTI SR vám taktiež poskytne administratívnu podporu pri procese zabezpečenia a vyúčtovania pracovnej cesty.

Účelom takejto cesty je samozrejme podporiť organizácie zo Slovenska v aktívnom networkingu so zahraničnými partnermi s cieľom projektovej spolupráce v programe Horizont Európa.

Ako a dokedy požiadať? 

Podmienkou preplatenia cestovných nákladov je vyplnenie žiadosti o účasť na Partnerskej burze. Vyplnenú žiadosť odošlite na emailovú adresu: renata.polaskova@cvtisr.sk.

Po schválení žiadosti stačí uzavrieť a podpísať Príkaznú zmluvu s CVTI SR. Po ukončení cesty je potrebné vypracovať stručnú správu z pracovnej cesty a doručiť ju najneskôr do 30 dní od ukončenia pracovnej cesty emailom na adresu: renata.polaskova@cvtisr.sk.

Dôležité odkazy 

V prípade potreby konzultácie nás kedykoľvek kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk