Nastúpte do konzorcií Horizont cez Hop-on schému a získajte do 600K

Podnikatelia a ďalšie organizácie zo Slovenska majú teraz vynikajúcu možnosť pripojiť sa do prebiehajúcich projektov Horizont Európa. Stačí si vyhľadať vhodný projekt, ktorý vyhovuje vašej expertíze a požiadať koordinátora projektu, aby vás vzal „na palubu“. Z vašej strany nie je potrebné podávať žiadosť – toto by mal zabezpečiť koordinátor. V rámci Hop-on Facility schémy sa plánuje podporiť až 160 takýchto projektov. Okruh záujemcov je zúžený na tzv. Widening krajiny, čo znamená, že nesúťažíte s vyspelými štátmi a prostredie teda nie je tak vysoko konkurenčné ako by to bolo v prípade štandardných EÚ schém. Možnosť využiť šancu z Hop-on schémy je otvorená do 28. septembra ale ešte tu bude podobná šanca aj v budúcom roku.

 

Stručný prehľad Hop-on schémy

 • ide o typ akcie RIA, teda Research and innovation action
 • ID výzvy je HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06
 • rozpočet na výzvu je 40 miliónov eur
 • grant, ktorý môžeš získať na jeden projekt sa pohybuje od 100 tisíc do 600 tisíc eur
 • celkovo by malo byť podporených 160 projektov
 • prvý dátum uzavretia výzvy je 28. septembra 2023 o 17:00 hod.
 • ďalší dátum uzavretia výzvy bude 26. septembra 2024
 • výsledok sa dozvieš vo februári 2024

Ako postupovať?

 1. Na Fundingand Tender Opportunities Portáli si pozrite zoznam existujúcich projektov v rámci Piliera 2 a EIC Pathfinder, ktoré sú vhodné na Hop-On Facility nástroj. Témy týchto projektov sú rôzne, ale dôraz sa bude klásť hlavne na zelené témy a digitálnu transformáciu.
 2. Ak ste si vybrali projekt, ktorý zodpovedá vašej téme výskumu tak kontaktuje koordinátora projektua získajte súhlas na pričlenenie do projektu – súhlasiť musí celé konzorcium.  Vaše aktivity a úlohy ako nového partnera musia byť presne definované, s dôrazom na to, aká je pridaná hodnota a čím novým prispejetev rámci už existujúceho projektu.
 3. Aktivity a úlohy nového partnera, teda žiadosť, vyplňuje Koordinátor(mal by za to dostať extra budget).

Dôležité odkazy

V prípade potreby konzultácie nás kedykoľvek kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk