Marcové príležitosti na spoluprácu

Požiadavky na obchodnú a technologickú spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network v mesiaci marec 2023

 

Marcový výber z databázy Enterprise Europe Network vám prináša príležitosť získať nové partnerstvá v automobilovom, strojárskom či chemickom priemysle. Naši partneri v Holandsku, Dánsku, vo Francúzsku či Kórei hľadajú pre svojich klientov technológie, s ktorými im viete pomôcť možno práve vy! Čítajte nižšie. Pre bližšie informácie o konkrétnej požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Máte záujem bezplatne zverejniť svoju ponuku či požiadavku v databáze Enterprise Europe Network? Kontaktujte nás!

Obchodné požiadavky

Automobilový priemysel

BRDE20230210008 Nemecký distribútor hľadá dodávateľov automobilových dielov pre svoju distribučnú sieť.

Nemecký distribútor automobilových dielov hľadá partnerov, ktorí dodávajú diely pre osobné a úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy, ako aj pre priemyselné a poľnohospodárske vozidlá s cieľom ďalej rozvíjať svoju distribučnú sieť. Nemecká spoločnosť ponúka distribúciu týchto výrobkov v Európe. Spoločnosť ponúka dodávateľské zmluvy.

 

Chemický priemysel

BRDE20230306009 Nemecká spoločnosť hľadá výrobcov chemických surovín súvisiacich s výrobou lepidiel, náterových látok alebo polymérov na základe dohody o distribučných službách.

Nemecká spoločnosť pôsobiaca ako distribútor pre medzinárodných výrobcov chemických surovín pre priemysel plastov a lepidiel hľadá výrobcov chemických surovín, ktorí chcú rozšíriť svoje podnikanie. Chemické suroviny by sa mali vzťahovať na trh s lepidlami, nátermi alebo polymérmi. Ponúka sa dohoda o distribučných službách.

Spoločnosť má záujem napríklad o:

– suroviny na použitie v lepidlách alebo náterových formuláciách

– technické polyméry na vstrekovanie alebo vytláčanie

– trvalo udržateľné riešenia nahradenia plastov na báze fosílnych palív obnoviteľnými materiálmi

– atď.

Strojársky priemysel

BRLT20230308020 Litovská spoločnosť pôsobiaca v oblasti priemyselných izolačných, plechových prefabrikačných služieb hľadá výrobcov alebo dodávateľov kovových valcov a trapézových plechov.

Litovská spoločnosť pôsobiaca v oblasti priemyselných izolácií, lešenárskych služieb a prefabrikácie plechov v celej Európe hľadá výrobcu/dovozcu kovu vo zvitkoch. Šírka kovu 1 meter, hmotnosť maximálne 2,5 tony. Spoločnosť hľadá zároveň výrobcu trapézových plechov (rôzne tvary a kovy). Od partnerov vyžaduje, aby dodávaný materiál spĺňal požiadavky stanovené spoločnosťou.

BRUA20230308046 Ukrajinský výrobca kovových 3D tlačových systémov hľadá investorov a strategické partnerstvá.

Spoločnosť sídliaca v Kyjeve má 25-ročné skúsenosti s vývojom high-tech riešení na výrobu kovov. Spoločnosť má vlastný konštrukčný tím a výrobné zariadenia na výrobu kritických komponentov zariadení. Vďaka patentovanej technológii 3D tlače kovov, ktorú spoločnosť využíva, je výroba kovov rýchla a ekologická vďaka úspore materiálov a energie. Spoločnosť hľadá investície, najlepšie od strategických priemyselných partnerov.

Spoločnosť hľadá týchto partnerov:

1) investor, ktorý investuje do pokročilých technológií výroby kovov, najlepšie so záujmom o aditívnu výrobu. Spoločnosť má záujem o získanie finančných prostriedkov prostredníctvom priamej investície do podielu v podniku alebo konvertibilného úveru.

2) strategický partner – partner pôsobiaci v oblasti kovovýroby, alebo výrobca zariadení na kovovýrobu, alebo partner, ktorý by bol veľkým spotrebiteľom výrobkov danej spoločnosti a pre ktorého by bol projekt ukrajinskej spoločnosti synergickým doplnkom jeho vlastného podnikania. Spoločnosť má záujem o partnerstvo prostredníctvom spoločného podniku (kapitálová investícia alebo spoločný podnik), ale je pripravená zvážiť aj možnosť akvizície.

BRRO20230322006 Rumunská spoločnosť vyrábajúca dekoratívne ručne vyrábané betónové dlaždice hľadá výrobcov hydraulických lisov na výrobu prefabrikovaných betónových dlaždíc a terazzových dlaždíc (určené na podlahy a steny) na základe obchodnej zmluvy.

Rodinná spoločnosť pôsobiaca v oblasti severovýchodného Rumunska vyrábajúca dekoratívne betónové dlaždice má záujem o nákup špecifického zariadenia na výrobu prefabrikovaných betónových dlaždíc metódou lisovania pomocou hydraulických lisov. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe obchodnej dohody.

Rôzne

BRDE20230324015 Nemecký start-up hľadá dodávateľov polstrovania/peny do puzdier na notebooky z východnej Európy, Balkánu alebo Ázie na základe dohody o výrobe.

Nemecká spoločnosť pôsobí už dva roky v oblasti online obchodu s príslušenstvom pre notebooky a hľadá výrobcu vysokokvalitného polstrovania alebo peny pre hornú a spodnú vnútornú časť pevných puzdier na notebooky. Polstrovanie je určené na ochranu hardvéru notebooku. Uprednostňovanými typmi materiálov sú pena EPDM (etylénpropyléndiénmonomér) a PE (polyetylén). Start-up má záujem spolupracovať s výrobcami z východnej Európy, Balkánu alebo Ázie na základe dohody o výrobe.

BRCZ20230316004 Česká investičná spoločnosť (Seed/early growth social impact fund), zameraná na začínajúce podniky z krajín strednej a východnej Európy hľadá spoločnosti s riešeniami zameranými na naliehavé environmentálne a spoločenské výzvy. 

Česká investičná spoločnosť poskytujúca počiatočný kapitál na rast začínajúcim spoločnostiam disponujúcim riešením s významným a hmatateľným spoločenským alebo environmentálnym vplyvom hľadá nové príležitosti v regióne strednej a východnej Európy. Vítané sú začínajúce podniky so zameraním na klímu, zdravie a/alebo blahobyt, vzdelávanie a sociálne začlenenie. Riešenia by mali mať počiatočnú trhovú trakciu alebo aspoň overený koncept.

BRDE20230324016 Nemecký distribútor elektroniky a elektrických komponentov hľadá výrobcov rádiofrekvenčných komponentov alebo senzorov pre rozšírenie svojho portfólia.

Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na predaj a distribúciu elektroniky a elektrických komponentov hľadá výrobcov rádiofrekvenčných komponentov alebo senzorov pre aplikácie internetu vecí alebo priemyslu 4.0. Spoločnosť ponúka svoje distribučné služby v Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Hľadá priemyselných partnerov s obchodnými alebo technickými výhodami, ktorí by sa stali ich obchodnými partnermi na základe zmluvy o obchodnom zastúpení alebo distribučných službách.

Technologické požiadavky

TRKR20230308005 Technológie tryskových vstrekovačov (bezihlové vstrekovače).

Kórejský MSP špecializujúci sa na zdravotnícke pomôcky najmä v zubnom lekárstve hľadá partnera, ktorý má kompletné technológie tryskových vstrekovačov (bezihlové vstrekovanie). Spoločnosť chce využiť túto technológiu s vlastnými technickými znalosťami. Firma hľadá partnerstvo na základe licenčných zmlúv a obchodných zmlúv s technickou pomocou.

TRKR20230308006 3D technológia tvarového zobrazovania pre presnú analýzu nanoprvkov na základe digitálnej holografie.

Kórejský MSP hľadá partnerov v oblasti výskumu a vývoja pre vývoj technológií 3D tvarového zobrazovania pre automatizáciu procesov, umenie/kultúru, materiály a diely a minerálne komponenty (na úrovni TRL3-7).

TRGB20230310007 Britský výrobca textílií na báze vlny pre rôzne priemyselné aplikácie hľadá odborníkov v oblasti výskumu na pomoc pri vývoji nových aplikácií a výrobkov. Ponúka spoluprácu na základe dohody o spolupráci.

Tento dlhoročný britský výrobca textilu má osobitné odborné znalosti v oblasti výroby výrobkov na báze vlny pre priemyselné a komerčné aplikácie. Ako príklad môžeme uviesť výrobky na použitie pri výrobe hudobných nástrojov, pekárenských pásov, tlačiarenských prikrývok a absorpcie rozliatych chemických látok. V súčasnosti hľadá partnerov s technickými znalosťami na základe dohody o spolupráci v oblasti výskumu s cieľom vyvinúť nové výrobky pre ďalšie výrobné aplikácie.

TRNL20230310014 Holandský prevádzkovateľ energetickej siete hľadá meracie zariadenia pre kontrolu čerpacích staníc.

Holandský prevádzkovateľ energetickej siete riadi distribúciu plynu a elektrickej energie do domácností a podnikov v určitom regióne. Organizácia hľadá pokročilejšie meracie riešenia na kontrolu plynových zariadení a ponúka dohodu o spolupráci pre vývoj a implementáciu nových zariadení na kontrolu plynových zariadení.

TRFR20230323022 Francúzska spoločnosť hľadá partnera na výrobu malých, ľahkých 5 kW vodíkových palivových článkov pre použitie v ľahkej mobilite na nabíjanie batérií.

Francúzska spoločnosť navrhuje a vyrába energetické systémy založené na plynnom vodíku (H2). Spoločnosť plánuje uviesť na trh nový nízkouhlíkový výrobok, ktorý spája energiu solárnych panelov (PV), palivových článkov (FC) a batérií, ktoré sa majú integrovať do ľahkých automobilov alebo ľahkých lodí. Spoločnosť hľadá kompaktné malé FC s výkonom od 5 kW do 10 kW. FC by nemali byť objemné a mali by mať niektoré špecifické vlastnosti. Spoločnosť má záujem uzatvoriť s výrobcom takýchto FC obchodnú dohodu s technickou pomocou.

TRFR20230328002 Francúzsky MSP hľadá partnera s odbornými znalosťami v zásuvnom module Grasshopper softvéru Rhinoceros s cieľom automatizovať ekologický návrh nových tieniacich konštrukcií z dreva, známych aj ako „recipročné rámy“.

Francúzsky MSP navrhuje udržateľné drevené architektonické tienidlá pre exteriér. Pri použití inovatívnej konštrukčnej techniky založenej na recipročných štruktúrach hľadá MSP spoločnosť so skúsenosťami v oblasti parametrického navrhovania a ovládania zásuvného modulu Grasshopper softvéru Rhino na 3D modelovanie. Spoločnosť má záujem o uzavretie dohody o výskumnej spolupráci s partnerom, ktorým môže byť univerzitné laboratórium, škola so zameraním na architektúru, škola v oblasti strojárstva alebo škola dizajnu s cieľom automatizovať navrhovanie recipročných rámov.

TRDK20230328032 Inovatívna dánska spoločnosť hľadá partnerov so skúsenosťami vo vývoji vstavaného softvéru a hardvéru pre skenovacie zariadenia pre elektrické inštalácie.

Inovatívna dánska strojárska spoločnosť so zameraním na modernizáciu elektrických inštalácií v budovách vyvinula systém na digitálne označovanie elektrických inštalácií. Spoločnosť hľadá vývojového partnera, ktorý by jej pomohol. Ide predovšetkým o analógový návrh a vývoj vstavaného softvéru.