Kaskádové financovanie v roku 2022

Súčasťou viacerých projektov v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa je možnosť udeľovania tzv. malých grantov pre iné subjekty akými sú predovšetkým podnikatelia. Deje sa tak prostredníctvom malých interných projektových výziev. Takto môžu podnikatelia z krajín partnerov príslušného projektu (niekedy aj iných) získať financie vo výške 10-200 tisíc eur na riešenie ich konkrétneho problému v súlade s tematikou riešenou v projekte.

Podstata kaskádového financovania

Kaskádové financovanie (cascade funding/competitive calls) resp. granty poskytované v rámci projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej komisie v rámci programu Horizont Európa (alebo doznievajúceho programu Horizont 2020) je spôsob finančnej podpory tretích strán (Financial Support for Third Parties – FSTP), ktoré nie sú priamymi partnermi projektu.

Tieto verejné finančné prostriedky sú poskytované v podobe malých grantov s hodnotou 10 – 200 tisíc eur na obdobie jedného roka s cieľom podporiť start-upy, malé a stredné podniky a/alebo stredne kapitalizované spoločnosti pri vytváraní, implementovaní a rozvoji ich podnikania. Do niektorých projektov v rámci kaskádového financovania sa môžu zapojiť aj výskumné či neziskové organizácie alebo jednotlivci (inovátori). 

Niektoré projekty poskytujú okrem finančnej pomoci vo forme grantu aj podporu vo forme služieb pre akceleráciu či mentorovanie podnikania MSP alebo start-upov, umožňujú zapojiť sa do súťaží, zúčastniť sa stáži či spolupracovať so špičkovými odborníkmi.

To, kto je oprávneným žiadateľom, aké podmienky musí spĺňať, ako aj témy a oprávnené aktivity konkrétnej výzvy v rámci kaskádového financovania sú definované v každom projekte osobitne a sú uvedené na webových stránkach jednotlivých projektov.

Aktuálne výzvy pre rok 2022

Prehľad aktuálne zverejnených výziev pre rok 2022 poskytuje web stránka Európskej komisie „Funding & tender opportunities pod linkou Competitive calls and calls for third parties. V každom z uvedených projektov sú jasne špecifikované tieto náležitosti:

 • Celý názov projektu
 • Akronym projektu
 • Číslo grantovej zmluvy
 • Dátum zverejnenia výzvy
 • Dátum uzávierky výzvy
 • Predpokladaná dĺžka účasti
 • Celkové dostupné finančné prostriedky EÚ
 • Podmienky procesu odoslania a hodnotenia
 • Ďalšie informácie
 • Popis úlohy
 • Doplňujúce informácie:
  • Schéma financovania / typ akcie / typ zmluvy
  • Oprávnení žiadatelia
  • Prevádzkové kritériá oprávnenosti
  • Administratívne a iné kritéria

Odporúčame pozrieť aj „Guide for Aplicants“.

Zaujala vás niektorá z výziev zverejnených v rámci kaskádového financovania a neviete sa zorientovať? Kontaktujte pracovníkov siete Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM na een @uvptechnicom.sk, ktorí vám radi pomôžu.