Kaskádová výzva SecurIT na témy IT a kyberbezpečnosti

Kaskádová výzva s názvom SecurIT podporí 21 projektov zameraných na bezpečnosť a kyberbezpečnosť v štádiu prototypu alebo demonštrácie. Projekty musia byť podávané v podobe konzorcií aspoň dvoch malých a stredných podnikov a aplikované buď do témy Citlivá ochrana infraštruktúry, Odolnosť voči katastrofám alebo Ochrana verejných priestranstiev. Táto príležitosť bude aktuálna do 14. marca.

Kto môže získať grant?

Do výzvy sa môžu zapojiť iba registrované mikro, malé a stredné podniky z krajín EÚ, asociovaných krajín alebo UK.

 

Žiadosť podáva konzorcium ideálne dvoch podnikov pochádzajúcich z rôznych krajín. Je síce dovolené, aby pochádzali z tej istej krajiny, avšak za medzinárodné konzorcium dostane žiadosť plusové body. Aspoň jeden z MSP by mal byť poskytovateľom technológií či IT riešení.

Na aké aktivity dostanem grant?

Ideálnym projektom je prípad použitia prototypu (začiatok projektu TRL 5, ukončenie TRL 6) alebo demonštrácie (TRL 5 až TRL 8) bezpečnostného riešenia, ktorý rieši aspoň jednu z výziev v nasledujúcich oblastiach:

  • Kybernetická bezpečnosť
  • Digitálne aplikácie aplikované na bezpečnostné riešenia

V rámci týchto výziev sa aplikuje do jednej z tematických domén:

  • Doména 1: Citlivá ochrana infraštruktúry
  • Doména 2: Odolnosť voči katastrofám
  • Doména 3: Ochrana verejných priestranstiev

Čo môžem získať?

  • v rámci nástroja Prototyp je možné získať do 74 tisíc eur na projekt (max. 60 tisíc na jeden podnik)
  • v rámci nástroja Demonštrácia je možné získať do 88 tisíc eur na projekt (max. 60 tisíc na jeden podnik)

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť je možné podať elektronickým formulárom buď do nástroja Prototyp alebo Demonštrácianajneskôr 14. marca 2023 do 17:00 hod.

Dôležité odkazy

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk