júl 12, 2022 | Aktuality EEN, Financovanie

Kaskádová výzva na poskytnutie reálnych príkladov využitia umelej inteligencie

Projekt AIPLAN4EU otvára tretiu kaskádovú výzvu, ktorá sa zameriava na riešenie problémov plánovania z rôznych sektorov bez obmedzení. Plánovacie nástroje dosahujú vysokú úroveň, vďaka čomu sú veľmi užitočné pre aplikácie v reálnom svete. Ich aplikácii v praxi však niekedy bráni skutočnosť, že svet plánovania je značne heterogénny, bez spoločného programovacieho rozhrania, ktoré by technológiu sprístupňovalo.

Okrem toho môže byť veľmi ťažké, dokonca aj pre odborníkov, spoľahlivo predpovedať, ktorá technika bude dobre fungovať na určitý problém. Preto je dôležité, aby sa používateľ nemusel zaviazať k určitej technike v ranom štádiu prijatia, ale mohol si ju kedykoľvek ľahko vyskúšať a prejsť na inú, vhodnejšiu plánovaciu technológiu. AIPlan4EU sa zameriava na riešenie týchto problémov. Bude ponúkať najmodernejšie technológie plánovania prostredníctvom jednotného API navrhnutého pre odborníkov a overeného na praktických prípadoch použitia. Svoj návrh môžete predložiť do 1. septembra.

Kto môže žiadať o grant?

AIPlan4EU v súčasnosti hľadá jednotlivcov a spoločnosti, ktorí by poskytli prípady použitia plánovania AI.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

V súlade s cieľmi projektu AIPlan4EU, návrhy by mali byť v súlade s nasledovným:

 • sprístupnenie plánovania odborníkom a inovátorom,
 • uľahčenie integrácie plánovania a iných IKT technológií,
 • urobiť plánovanie relevantné v širokej škále aplikačných sektorov,
 • bezproblémová integrácia plánovania v rámci platformy AI4EU,
 • uľahčenie učenia plánovania pre zvyšovanie a rekvalifikáciu a znižovanie bariér prístupu,
 • štandardizácia a riadenie akademického výskumu smerom k aplikáciám.

Dizajn rôznych aktivít v projekte AIPlan4EU bude odvodený od potrieb používateľov. Váš prípad použitia sa teda zváži, ak bude relevantný v rámci plánovania AI, bez ohľadu na jeho sektor. Príklady použitia, ktoré poskytli samotní partneri projektu, sú z nasledujúcich oblastí:

 • Plánovanie priestoru
 • Plánovanie pre poľnohospodárstvo
 • Plánovanie výroby
 • Plánovanie pre logistiku
 • Plánovanie autonómneho riadenia
 • Plánovanie automatizovaného experimentovania
 • Plánovanie podmorskej robotiky

Čo môžem získať?

Na financovanie sa vyberie 5 projektových návrhov. AIPlan4EU poskytne grant do výšky 1 500 eur na účasť na workshope, kde si žiadatelia môžu špecifikovať svoj use-case v kontexte plánovania umelej inteligencie.

S touto výzvou je spojená aj možnosť získať grant do 30 tisíc eur na podporu implementácie prípadu použitia v budúcich výzvach.

Ako a dokedy požiadať?

Svoj projektový návrh môžete podať prostredníctvom elektronickej platformy F6S do 1. septembra 2022 do 17:00 hod.

Pre viac informácií sa môžete registrovať aj na informačný webinár k výzve (odkaz nižšie).

Dôležité odkazy

 

Článok bol pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk