Februárové príležitosti na spoluprácu

Požiadavky na obchodnú a technologickú spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network v mesiaci február 2023

Vo februárovom výbere z databázy Enterprise Europe Network vám prinášame príležitosť nadviazať nové kontakty predovšetkým v strojárskom, energetickom či leteckom priemysle. Pomôžte zahraničným spoločnostiam nájsť vhodné technologické riešenia. Pre bližšie informácie o konkrétnej požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk. Aj vy máte možnosť bezplatne zverejniť svoju ponuku či požiadavku v databáze Enterprise Europe Network. Kontaktujte nás!

Obchodné požiadavky

Strojársky priemysel

BRFR20230209011 Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na obrábanie hadíc a konektorov z nehrdzavejúcej ocele hľadá výrobcov koncoviek z nehrdzavejúcej ocele 316L na základe dohody o outsourcingu.

Francúzska spoločnosť vyrába hadice a ich spojky a montuje technické flexibilné hadice. Spoločnosť hľadá na externé zabezpečenie časti výroby „malých“ dielov strojársku firmu, ktorá dokáže vyrábať koncovky z nehrdzavejúcej ocele 316L pričom ponúka spoluprácu na základe dohody o outsourcingu.

BRIT20230214020 Dynamická priemyselná spoločnosť so silnými odbornými znalosťami v oblasti lisovania plastov pomocou technológie vstrekovania plastov hľadá dodávateľov recyklovaného materiálu v Európe.

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti vstrekovania plastov má záujem o uzavretie dohody o spolupráci pri dodávkach recyklovaných materiálov s cieľom neustále experimentovať s novými technológiami, novými metódami spracovania a inovatívnymi materiálmi. Spoločnosť hľadá dodávateľa recyklovaného materiálu.

BRFR20230208019 Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na železničné modely hľadá priemyselného partnera (výrobcu) v Európe.

Francúzska spoločnosť sídliaca v blízkosti Paríža, špecializujúca sa na železničné modely hľadá priemyselného partnera na výrobu a montáž časti svojich nových radov modelov s využitím viacerých technológií (elektronika, vstrekovanie plastov alebo kovov, maskovanie sprejom, tampoprint atď.). Výrobca má zabezpečiť všetky úkony výroby modelov, prípadne ich zabezpečiť miestnymi partnermi. Spoločnosť ponúka výrobnú/subdodávateľskú zmluvu.

BRIT20230202011 Taliansky startup hľadá autonómne mobilné roboty (AMR), koboty a robotické riešenia na základe obchodných dohôd.

Taliansky startup zameraný na technologické riešenia pre transformáciu a digitalizáciu obchodných a/alebo priemyselných procesov s osobitným zreteľom na oblasť maloobchodu a skladovej logistiky, hľadá nové robotické riešenia s cieľom rozšíriť svoje portfólio produktov na základe obchodných dohôd.

BRLU20230221023 Luxemburská spoločnosť pôsobiaca v oblasti dovozu a vývozu rôznych tovarov a riešení v Luxembursku a v zahraničí hľadá dodávateľov v oblasti strojárstva so sídlom v EÚ.

Luxemburská spoločnosť pôsobiaca v oblasti dovozu a vývozu rôznych tovarov a riešení v Luxembursku a v zahraničí hľadá dodávateľov so sídlom v EÚ, ktorí sa špecializujú na rezanie kovov a vstrekovanie malých dielov na výrobu dielov pre stojan z nehrdzavejúcej ocele.

Spoločnosť hľadá spoločnosti, ktoré dokážu splniť tieto požiadavky:

  1. Špecializácia na rezanie kovov, pre 3 mm nehrdzavejúcu oceľ, a následné spracovanie (vyhladené hrany a kartáčovaný povrch).
  2. Špecializácia na vstrekovanie malých dielov.

Obe spoločnosti by mali mať skúsenosti s výrobou malých počiatočných dávok 500 ks a mali by byť schopné relatívne rýchlo rozšíriť výrobu na > 10 000 ks. Tieto činnosti môžu byť zabezpečené aj jednou spoločnosťou.

Energetický priemysel

BRRO20230221009 Rumunská spoločnosť hľadá výrobcov solárnych/fotovoltických výrobkov (striedače, fotovoltické panely, montážne konštrukcie fotovoltických panelov, solárne/fotovoltické káble, konektory a príslušenstvo fotovoltických systémov) na základe obchodnej zmluvy.

Rumunská spoločnosť, zástupca viacerých spoločností v stavebnom sektore, hľadá na základe obchodnej dohody, výrobcov/distribútorov solárnych/fotovoltických výrobkov (striedače, fotovoltické panely, montážne konštrukcie fotovoltických panelov, solárne/fotovoltické káble, konektory a príslušenstvo fotovoltických systémov), ktorí majú záujem vstúpiť na rumunský trh.

BRPL20230214012 Poľská spoločnosť pôsobiaca v oblasti inštalácií hľadá výrobcov a dodávateľov energetických zariadení.

Poľská spoločnosť pôsobiaca v oblasti inštalácií vykonáva inštalácie vetracích a klimatizačných, vodovodných a kanalizačných, chladiacich, vykurovacích, elektroinštalačných a osvetľovacích systémov. Spoločnosť vykonáva aj technologické a priemyselné inštalácie. Spoločnosť hľadá zahraničné subjekty na spoluprácu na projekte energetickej optimalizácie. Má záujem o nákup zariadení pre energetické projekty, partnerstvo a zastupovanie zariadení zahraničných subjektov súvisiacich s energetickým priemyslom v Poľsku.

BRUA20230215001 Ukrajinská spoločnosť zameraná na oblasť energetiky a životného prostredia hľadá investorov, veriteľov, partnerov, ktorí sa chcú podieľať na obnove Ukrajiny.

Ukrajinská spoločnosť zameraná na oblasť energetiky a životného prostredia hľadá investorov, veriteľov, partnerov, ktorí sa chcú podieľať na obnove Ukrajiny, na decentralizácii energetického sektora štátu, na preprave a predaji elektrickej energie a bioplynu do krajín EÚ.

BRFR20230223002 Hľadáme výrobcov/distribútorov veľkých nádrži typu 1 na skladovanie vodíka v morských podmienkach.

Francúzska spoločnosť vyvíja nový koncept výroby energie, ktorá si vyžaduje jej skladovanie prostredníctvom vodíka. Plynný vodík by sa mal skladovať vo veľkých nádržiach s objemom minimálne 1000 litrov pri tlaku 50 barov a 100 barov. Nádrže budú prevádzkované v morských podmienkach (slaná atmosféra). Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe obchodnej dohody.

BRFR20230224002 Hľadáme distribútora (predajcu) pružného vodíkového potrubia.

Francúzska spoločnosť vyvíja novú koncepciu výroby energie, ktorá potrebuje jej uskladnenie prostredníctvom vodíka. Plynný vodík by sa skladoval v nádržiach, ktoré by boli navzájom prepojené flexibilnými rúrkami. Tieto rúrky by mali odolávať tlaku minimálne 350 barov. Partner by mal tieto flexibilné vodíkové rúry predávať.

Letecký priemysel

BRFR20230223006 – Hľadáme výrobcu zariadení, ktorý má skúsenosti s dimenzovaním a výrobou akustickej ochrany v letectve a vesmíre.

Spoločnosť zaoberajúca sa nosnými raketami, ktorá vyvíja rad malých nosných rakiet hľadá systém akustického tlmenia pre svoju kapotáž, aby sa znížilo akustické prostredie, v ktorom sa družica nachádza počas štartovacej fázy. Hľadáme výrobcu zariadení, ktorý má skúsenosti s dimenzovaním a výrobou akustickej ochrany v letectve a vesmíre.

 

Rôzne

BRAT20230127010 Rakúsky inovátor hľadá výrobného partnera pre uvedenie vysoko modulárneho systému rozdeľovačov na trh.

Rakúska spoločnosť vyvinula inováciu: vysoko flexibilný systém modulárnych rozdeľovačov s ďalšími funkciami. Systém je voľne škálovateľný podobne ako stavebnica Lego s modulmi elektrických zásuviek a voľne voliteľnými modulmi funkčnosti. V súčasnosti je k dispozícii prototyp a ďalším krokom má byť príprava jeho uvedenia na trh. Na tento účel spoločnosť hľadá výrobného partnera, ktorý začne ďalšiu fázu a prípadne by sa na nej aj finančne podieľal.

BRNL20230202005 Holandská spoločnosť pôsobiaca v oblasti výfukových systémov hľadá dodávateľa montážnych rohoží na kontrolu emisií.

Holandská spoločnosť pôsobiaca v oblasti dodávok, opráv, renovácií a čistenia výfukových systémov, napríklad katalyzátorov a filtrov pevných častíc, hľadá dodávateľa montážnych rohoží na reguláciu emisií. V súčasnosti používa vo svojej činnosti značku Unifrax. Hľadá ďalšieho dodávateľa značky Unifrax alebo dodávateľa podobnej značky.

BRES20230221004 Španielska spoločnosť špecializujúca sa na biohnojivá hľadá partnerov pôsobiacich v oblasti  biohnojív, ktorí majú záujem o vstup na španielsky trh na základe obchodných dohôd.

Španielska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu a distribúciu ekologických poľnohospodárskych vstupov používaných ako biohnojivá, hľadá nových partnerov pre rozšírenie svojho portfólia výrobkov.

 

Technologické požiadavky

TRNL20230202007 Holandská spoločnosť špecializujúca sa na automatizáciu logistických procesov v budúcnosti hľadá riešenia a technológie na ďalšiu automatizáciu procesu nakladania kontajnerov.

Veľká holandská spoločnosť špecializujúca sa na automatizáciu logistických procesov budúcnosti a partner medzinárodnej otvorenej inovačnej výzve hľadá riešenia a technológie na ďalšiu automatizáciu procesu nakladania kontajnerov. Hľadajú sa malé a stredné podniky a akademická obec, ktoré by sa zúčastnili na otvorenej inovačnej výzve. Predpokladá sa uzavretie dohody o výskume a vývoji. Úlohou je vyvinúť softvérové robotické riešenie (robotický kontrolér). Na vstupe dostanú partneri rozmery balíkov a kontajnera a na výstupe sa očakáva umiestnenie balíka, ktorý sa má naložiť. K dispozícií bude simulačný kontajner. Táto požiadavka je súčasťou inovačnej  výzvy, kde termín odovzdania riešenia je 7.5.2023. Viac informácií na https://een.ec.europa.eu/b2b/details/790b2c28-1d64-4f3b-ac88-018611c9c494

TRFR20230208001 Hľadajú sa partneri na vykonávanie klinických skúšok so záujmom o účasť na výzvach EÚ na financovanie neurodegeneratívnych ochorení centrálneho nervového systému (CNS) alebo na vývoj liekov modifikujúcich ochorenie.

Biotechnologický/meditech startup z Francúzska pôsobiaci na trhu od roku 2015 prináša novú technológiu na objavovanie, identifikáciu a rýchlu detekciu molekulárnych biomarkerov komplexných ochorení v krvi. Má overený koncept (TRL 6) prediktívneho diagnostického testu PCR na mozgový amyloid ako rizikový faktor Alzheimerovej choroby. V súčasnosti hľadá partnerov zapojených do klinických skúšok neurodegeneratívnych ochorení CNS alebo vývoja liekov modifikujúcich ochorenia. Hľadajú sa aj partneri, ktorí majú záujem reagovať na výzvy EÚ. Viac informácií na  https://een.ec.europa.eu/b2b/details/eff79c74-8ff6-4ac1-8679-01863050a31b

TRES20230208011 Zníženie počtu nehôd na motocykloch v Barcelone

Cieľom tejto výzvy je znížiť nehodovosť motocyklov a zvýšiť bezpečnosť na cestách v meste pre motocyklistov aj ostatných ľudí pohybujúcich sa po uliciach. Viac informácií na https://een.ec.europa.eu/b2b/details/b12afbc6-fab1-4010-a24f-0186311ef461

TRLV20230210027 Lotyšská spoločnosť hľadá partnera na testovanie a implementáciu technológie strojového videnia.

Spoločnosť hľadá priemyselného partnera, spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom produktov, poradenskými službami alebo službami kontroly kvality, alebo poskytuje nástroje na výrobu pre proces vývoja. Viac informácií na https://een.ec.europa.eu/b2b/details/164e7859-a773-4828-acdc-01863b56b15a

RDRDE20230201008 Hľadáme priemyselných partnerov, ktorí potrebujú ohrev kovov alebo meranie vodného kameňa, pre projekt HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-43, ktorého cieľom je postupne nahradiť zemný plyn vodíkom.

Nemecká univerzita aplikovaných vied plánuje predložiť návrh na projekt HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-43. Projekt sa zameriava na kovospracujúci priemysel a jeho cieľom je postupne nahradiť zemný plyn ekologickým vodíkom. Univerzita hľadá koncových priemyselných používateľov.