mar 15, 2022 | Ponuky na spoluprácu

Databáza pre vyhľadávanie spolupráce pre podnikateľov

Podnikáte a hľadáte partnerov pre spoluprácu na zahraničných trhoch?  Ste firmou/ organizáciou so záujmom zapojiť sa do výskumno-vývojových projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a programov Európskej komisie?

Využite na vyhľadávanie obchodných, technologických a výskumno-vývojových ponúk/požiadaviek na medzinárodných trhoch databázu pre vyhľadávanie spolupráce podnikateľov siete Enterprise Europe Network, ktorá ponúka množstvo aktuálnych ponúk a požiadaviek na spoluprácu podnikateľov z vyše 60 krajín a rôznych odvetví.

Táto on-line databáza umožňuje podnikateľom:

  • vyhľadávať ponuky/požiadavky zahraničných podnikateľov vhodné pre ich podnikateľské aktivity (pozrite stále platné ponuky/požiadavky z roku 2021 a tie od roku 2022*)
  • vytvoriť a zverejniť vlastnú ponuku/požiadavku na spoluprácu, ktorá môže byť v databáze zverejnená 6-12 mesiacov.

*Databáza je v súčasnosti v procese nábehu na nový portál siete Enterprise Europe Network, preto sa ešte dočasne nachádza na dvoch linkách. Časom bude integrovaná na novom portáli. Vstup na nový portál vyžaduje vašu registráciu.

Aký typ spolupráce si môžete vyhľadať resp. zverejniť?

Business Offer – ponuka obchodnej spolupráce, kde zahraničná spoločnosť ponúka svoje produkty, služby na zahraničné trhy. Takáto spoločnosť hľadá zväčša distribútorov, frančízu, odberateľov v inej krajine (napr. na Slovensku).

Business Request – je požiadavkou obchodnej spolupráce, kedy zahraničná spoločnosť ponúka svoje služby distribúcie pre zahraničnú (napr. slovenskú) firmu vo svojej krajine.

Technology Offer – ponuka technologickej spolupráce, ktorá sa využíva v prípade, že zahraničná spoločnosť vyvinula alebo ponúka technológiu (inováciu) na nové trhy napr. Slovensko.

Technology Request – požiadavka na technologickú spoluprácu, kde zahraničná firma hľadá v iných krajinách (Slovensko) technológie, riešenia, inovácie pre konkrétny problém vo svojej firme.

Research and Development Request – záujem o zapojenie sa do výskumno-vývojových projektov na medzinárodnej úrovni zväčša v rámci programov Európskej komisie spolufinancovaných zo zdrojov EK. Ide o spoluprácu podnikov, univerzít, výskumno-vývojových inštitúcií a pod.

Ako zverejniť  vlastnú ponuku/požiadavku na spoluprácu?

Bližšie informácie o vašej ponuke/požiadavke na spoluprácu pošlite pracovníkom Enterprise Europe Network pri UPV TECHNICOM prostredníctvom een@uvptechnicom.sk. Pomôžeme vám ponuku/požiadavku správne naformulovať, identifikovať tie správne trhy a upozorníme vás na príp. riziká v konkrétnych krajinách, či odporučíme krajiny, o ktorých ste možno doteraz neuvažovali.

Jedna firma môže v databáze zverejniť niekoľko ponúk/požiadaviek na spoluprácu (napr. pre rôzne produkty, služby, technológie a pod.). Konkrétnejšie a jasne špecifikovaná ponuka/požiadavka na spoluprácu pomáha pracovníkom siete Enterprise Europe Network identifikovať v ich regiónoch toho správneho partnera pre vás a významne zrýchli proces smerujúci k prvým rokovaniam o spolupráci.