Aktuálne výzvy na digitalizáciu z programu Horizont Európa

Európska komisia 8. decembra vyhlásila nové výzvy podľa nového Pracovného programu na roky 2023 a 2024. Ide o 4 témy pod výzvou s kódom DATA, 14 tém pod výzvou DIGITAL-EMERGING a ďalších 14 tém pod výzvou HUMAN. Všetky výzvy majú jednotný termín uzávierky dňa 29. marca 2023 o 17:00 hod. Nižšie môžete nájsť zoznam týchto výziev s aktívnym odkazom na Funding and Tenders Opportunity Portal, oficiálny portál Európskej komisie.

HORIZON-CL4-2023-DATA-01: Svetovo vedúce dáta a výpočtové technológie

 

HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01: Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu

 

HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01: Na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií

V prípade potreby konzultácie k uvedeným výzvam môžete kontaktovať e-mail: een@uvptechnicom.sk.