júl 12, 2022 | Aktuality EEN, Financovanie

Aktuálne výzvy Horizont Európa v oblasti Digitalizácia otvorené do novembra

V priebehu júna Európska komisia otvorila ďalšie výzvy programu Horizont Európa zamerané na oblasť digitalizácie. Najlepšie predložené projekty na témy ako umelá inteligencia, robotika, dáta, zariadenia založené na 2D materiáloch, fotonika a ďalšie budú podporené z rozpočtu, ktorý predstavuje takmer 180 miliónov eur. Ide o posledné výzvy na digitalizáciu v tomto roku a uzavreté budú v novembri.

Kto môže žiadať o grant?

O projekty typu Horizont Európa môžu žiadať akékoľvek právnické subjekty z krajín EÚ a asociovaných krajín Horizont, teda aj startupy a malé a stredné podniky.

Výzvy DIGITAL EMERGING

  1. júna 2022 boli otvorené nové výzvy z oblasti Digitalizácia, patriacej pod Klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu s kódom HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02.

Pod uvedenou výzvou bolo otvorených osem nasledovných tém:

Termín na podávanie projektových návrhov je 16. novembra 2022 o 17:00 hod. Bruselského času.

Výzvy HUMAN

  1. júna 2022 boli otvorené ďalšie výzvy z oblasti Digitalizácia, patriacej pod Klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Etický a na človeka zameraný rozvoj digitálnych a priemyselných technológiís kódom HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02

Pod uvedenou výzvou boli otvorené dve nasledovné témy:

Termín na podávanie projektových návrhov je 16. novembra 2022 o 17:00 hod. Bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Článok bol pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk