mar 17, 2022 | Ponuky na spoluprácu

Akcelerujte rast vašej konkurencieschopnosti zavádzaním nových technológií

Vyspelé technológie sú konkurenčnou výhodou. Pomôžeme vám nájsť tie najvhodnejšie.

 

Pre úspešné podnikanie je veľmi dôležité vlastniť, respektíve využívať vyspelé technológie a aktuálne know-how. Technológie sa vyvíjajú rýchlym tempom a každý deň prináša nové technologické riešenia, ktoré by mohli byť práve tie vhodné pre vás a vaše podnikanie. Pri súčasnom vysoko sa špecializujúcom priemysle a neustálom rozvoji priemyselných odvetví je ťažké niekedy nájsť to, čo práve pre svoje podnikanie potrebujete. Alebo možno ste vyvinuli novú technológiu, alebo technologický postup, ktorý by ste radi ponúkli ďalším podnikateľom (môže sa jednať o licenciu, výrobnú dohodu, technickú spoluprácu, alebo spoločný výskum a vývoj).

Enterprise Europe Network sústreďuje veľa úsilia na transfer technológií medzi podnikateľmi ako aj od vedeckej komunity k podnikateľom.

Boríte sa s technologickým problémom a hľadáte na neho inovatívne riešenie? Hľadáte partnera s cieľom získať od neho novú technológiu, technické riešenie, či know-how? Vyvinuli ste novú technológiu, technologické riešenie alebo ste inovovali tie staršie a máte záujem ich sprístupniť zahraničným subjektom s cieľom technologického transferu? V tom prípade kontaktujte pracovníkov Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM.

Pozrite si aj ponuky/požiadavky zahraničných podnikateľov v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network.