máj 23, 2023 | Aktuality EEN

15 rokov podpory malých podnikov s medzinárodnými ambíciami

V roku 2023 oslávi Enterprise Europe Network svoje pätnáste narodeniny. Pri príležitosti tohto míľnika budú partneri siete na celom svete oslavovať spolu s niektorými zo 4,2 milióna malých podnikov, ktorým pomohli inovovať a rásť na medzinárodnej úrovni.

Komu sieť pomáha?

Malé a stredné podniky s ambíciou inovovať a rozvíjať svoje podnikanie na medzinárodnej úrovni majú možnosť využívať podporu viac ako 450 partnerských organizácií siete. Tieto organizácie sú zakotvené v miestnych podnikateľských štruktúrach a prepojené po celom svete. Sieť ponúka širokú škálu služieb ako je vzdelávanie, poradenstvo šité na mieru či podpora pri hľadaní najlepších partnerstiev, služby v oblasti podpory inovácií či prístupu k zdrojom financovania, pomoc pri zorientovaní sa v pravidlách jednotného trhu EÚ a tretích krajín. 

Poradcovia siete podporujú podniky pôsobiace v rôznych odvetviach od poľnohospodárstva po umelú inteligenciu, od textilného priemyslu po letecký, od námorného po kreatívny priemysel.

Prečo sa obrátiť na sieť?

Viac ako pol milióna spoločností využilo individuálne poradenstvo, ktoré im pomohlo zvýšiť ich medzinárodný potenciál.

Pozrite si, ako sieť viedla fínsku spoločnosť OiOi k medzinárodnému úspechu.

Zistite, ako sieť pomohla španielskej spoločnosti Life Length získať finančné prostriedky na vývoj jej prevratnej technológie.

Nechajte sa inšpirovať holandskou spoločnosťou Beefy Green, ktorej sieť pomohla pri hľadaní obchodných partnerov a ako pomohla írskej spoločnosti Achill Oysters preniesť jej podnikanie na svetovú scénu.

Pokiaľ máte záujem dozvedieť viac o sieti Enterprise Europe Network, pozrite si prehľad našich služieb.