Celý deň

Výstava – Architekt Ľudovít Oelschläger – Őry

UVP TECHNICOM

Predmetná výstava spočívajúca zo 46 výstavných posterov je jedným zo splnených cieľov dvojročného projektu ministerstva školstva: Architekt Ľudovít Oelschläger – Őry: Nové poznatky o živote a diele architekta, ktoré priniesol […]