Výstava – Architekt Ľudovít Oelschläger – Őry

UVP TECHNICOM

Predmetná výstava spočívajúca zo 46 výstavných posterov je jedným zo splnených cieľov dvojročného projektu ministerstva školstva: Architekt Ľudovít Oelschläger – Őry: Nové poznatky o živote a diele architekta, ktoré priniesol výskum po roku 2012 / KEGA 046TUKE-4/2020.         Výstava prezentuje dlhodobý archívny výskum košickej moderny realizovaný na Fakulte umení TUKE, s presahmi na okolité krajiny, najmä […]

Startup Voucher #2022 podporí startup v troch krajinách

Súťaž Startup Voucher #2022 organizuje Moravskoslezské inovační centrum v rámci platformy CEE Startup Network. Tá prepája menšie regióny, lokalizované mimo hlavných miest a poskytuje im silnejší hlas na startupovej scéne. Založili ju v Ostrave spoločne s partnermi z Katovíc a zo Žiliny. Startup Voucher #2022 vám môže otvoriť dvere na tri európske trhy a poskytnúť […]

INNOFORM®2022 – Hybrid Brokerage Event

Online

V dňoch 28.-29.9.2022 sa uskutoční on-line/on-site formou v rámci veľtrhu INNOFORM®2022 kooperačné podujatie INNOFORM®2022 zamerané na výrobu nástrojov a spracovanie plastov a všetky s nimi súvisiace odvetvia. Registrácia do 28.9.2022. Dátum konania: 28. - 29. september 2022 Miesto konania: on-line/on-site Registrácia otvorená do: 28. septembra 2022 Prihláška: https://innoform2022.b2match.io/signup Web stránka podujatia: https://innoform2022.b2match.io/ Zameranie podujatia: kovy plasty stroje […]

WindEnergyMatch 2022

V dňoch 28.–29.9.2022 sa uskutoční medzinárodné kooperačné podujatie WindEnergyMatch 2022 so zameraním na veterný priemysel. Prihlášky do 28. septembra 2022. Dátum konania: 28. – 29. september 2022 Miesto konania: Hamburg/Nemecko Registrácia otvorená do: 28. september 2022 Prihláška: https://windenergymatch-2022.b2match.io/signup Web stránka podujatia: https://windenergymatch-2022.b2match.io/home Kategórie podujatia: Výrobcovia veterných turbín Vodík a palivové články Komponenty/dodávatelia Materiály Inštalácia Plánovanie/vývoj projektu Prevádzka […]

European Research and Innovation Days 2022

Online

V dňoch 28.-29. septembra 2022 sa uskutoční 4. ročník Európskych dní výskumu a inovácií. Tohtoročné vydanie dáva účastníkom príležitosť diskutovať a formovať nové riešenia na posilnenie odolnosti Európy a jej strategickej autonómie. Program zahŕňa stretnutia o novej európskej inovačnej agende, Európskom roku mládeže, bohatstve európskej kultúrnej tvorivosti, misiách EÚ a mnohých ďalších témach. Dvojdňové podujatie spojí […]

Plán aktivít akceleračného programu startupov

UVP TECHNICOM

September 28. septembra 2022 (14.00-16.00) Projektové riadenie28. septembra 2022 (16.00-18.00) Startup Connect (Networking)29. septembra 2022 (10:00-13:00) Buďte pred konkurenciou ostražitý! Chráňte svoje podnikanie právami duševného vlastníctva Október 06. októbra 2022 (13:00-16:00) Validácia ideí12. októbra 2022 (14:00-16:00) Digitálny marketing20. októbra 2022 (14.00-16.00) Finančné zdroje25. októbra 2022 (13.00-15.00) Cash Flow - Finančné toky27. októbra 2022 (14.00-16.00) Biznis […]

Festival inovácií INOFEST 2022

Bučany

V tomto ročníku sa podujatie vracia k originálnej myšlienke INOFESTU, ktorou je prepájanie firiem – členov siete INOVATO, partnerov a hostí. Cieľom podujatia je: - Prepojiť inovátorov; - Prezentovať výsledky inovácií na výstave a prezentáciách produktov a služieb; - Analyzovať nové trendy a príležitosti; - Hľadať oblasti spolupráce, zdieľania zdrojov a synergie; - Získať nových členov INOVATO CLUSTER […]

Projektové riadenie

UVP TECHNICOM a online

Workshop posunie účastníkov od klasického chápania projektového riadenia (dodať kvalitný výstup projektu, v rámci stanoveného času a nákladov) ku novej paradigme „Projekt je prostriedok na dosahovanie strategických cieľov a prínosov“.  Účastníci sa dozvedia, ako  praxi prepojiť dynamické strategické riadenie s inováciami a proaktívnym riadením projektov. Osobitnou témou bude kaskádovanie stratégie počas uskutočňovaných projektov pre účely […]

Startup Connect

UVP TECHNICOM

Skvelá príležitosť pre budovanie priateľských vzťahov medzi startupmi, ktoré spája spoločný cieľ – neustále rozvíjať svoje inovatívne projekty. Príďte sa podeliť so skúsenosťami, inšpirovať sa či pokecať v príjemných priestoroch Lobby UVP Technicom. Budete mať príležitosť stretnúť sa aj s našimi mentormi, ktorí sú pripravení prispieť k napredovaniu vašich startupov. Neformálne stretnutia, ktorého atmosféru dotvorí […]

ITMA Industry Summit – Focus on Innovation

Online

Témy konferencie (v angl. jazyku): Digital twin Smart manufacturing Autonomous means of production AR/VR in the context of production IoT and IT/OT convergence Predictive maintenance Data sovereignty

Buďte pred konkurenciou ostražití! Chráňte svoje podnikanie právami duševného vlastníctva

UVP TECHNICOM

Vlastníte jedinečný produkt alebo myšlienku a čelíte hrozbám, ktoré so sebou prináša súčasný trh? Konkurencia nespí!  UVP TECHNICOM – Enterprise Europe Network vás pozýva na workshop Buďte pred konkurenciou ostražití! Chráňte svoje podnikanie právami duševného vlastníctva, ktorý vám poskytne informácie a odporúčania ako si chrániť svoje duševné „bohatstvo“. Využite príležitosť konzultovať s odborníkmi z Úradu priemyselného vlastníctva SR otázky, […]

Hydrogen Aviation Valley Kosice workshop

UVP TECHNICOM a online

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom podujatí, ktoré organizuje Letecká fakulta TU v Košiciach v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Centrom vedecko-technických informácií SR dňa 3.10.2022 v priestoroch Univerzitného Vedeckého Parku TECHNICOM. Počas Európskeho vodíkového týždňa sa v Košiciach uskutoční medzinárodný workshop zameraný na synergiu spoločných európskych podnikov Clean Aviation, Clean Hydrogen, SESAR 3 […]