Úvod Služby Duševné vlastníctvo Duševné vlastníctvo v číslach

Duševné vlastníctvo v číslach

Celkové štatistiky

Aktualizované k 31.12.2019 PODANÉ PRIHLÁŠKY UDELENÉ/ZAPÍSANÉ AKTUÁLNE PLATNÉ
PATENTY 307 118 20
ÚŽITKOVÉ VZORY 332 276 154
DIZAJNY 33 33 24
OCHRANNÉ ZNÁMKY 2 2 1

Zahraničné patenty

Udelené patenty v zahraničí NÁZOV ČÍSLO UDELENIA DÁTUM UDELENIA PÔVODCA TUKE
JAPONSKO Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie 6058116 16.12.2016 prof. Ing. Dušan Šebo, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

Ing. Monika Fedorčáková, PhD.

(Strojnícka fakulta)

ŠPANIELSKO Zabudovaný snímač pre nepretržité meranie mechanických odporov v konštrukciách cementového materiálu, spôsobu jeho výroby a systém a spôsob kontinuálneho merania mechanických pevností v konštrukciách cementového materiálu 2555542 19.10.2016 doc. Ing. Marián Rovňák, PhD.

(Stavebná fakulta)

USA Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie 9809471 7.11.2017 prof. Ing. Dušan Šebo, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

Ing. Monika Fedorčáková, PhD.

(Strojnícka fakulta)

EURÓPSKA ÚNIA Zabudovaný snímač pre nepretržité meranie mechanických odporov v konštrukciách cementového materiálu, spôsobu jeho výroby a systém a spôsob kontinuálneho merania mechanických pevností v konštrukciách cementového materiálu 3150998 12.12.2019 doc. Ing. Marián Rovňák, PhD.

(Stavebná fakulta)

Facebook