V realizácii

OP VaI sa rozhodnutím Európskej komisie s účinnosťou odo dňa 13.12.2019 zlučuje s operačným programom Integrovaná infraštruktúra (OPII)
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk 

Dopytovo-orientované projekty:

H2020 projekty:

KA2 Strategické partnerstvá:

Projekty na podporu výskumno-vývojových kapacít:

Facebook