Výskumno-vývojové centrum pre zvyšovanie kvality manažmentu v oblasti športu

Cieľom pracoviska sú aktivity, zamerané na podporu výskumu a vývoja v oblasti športového manažmentu na všetkých úrovniach s akcentom na financovanie, riadenie a vzdelávanie v oblasti manažmentu športu s prioritou ľadového hokeja.

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing. František Jakab, PhD., 0905 715816

Za SZĽH: Peter Žifčák, zifcak@szlh.sk