TUKE – Košice IT Valley z.p.o.

Informačné a kontaktné centrum

Cieľom spoločného pracoviska je podporovať a rozvíjať aktivity zamerané na podporu výskumu a vývoja, podporu vytvárania podnikateľsky priaznivého prostredia pre rôzne formy výskumno-vývojovej spolupráce medzi TUKE a priemyselnou sférou, podporovať inovácie a zvýšenie inovačného potenciálu v regióne východného Slovenska v oblasti informačných a komunikačných technológií. Spoločné pracovisko slúži aj ako miesto prvého kontaktu pre návštevníkov UVP TECHNICOM v súlade s konceptom UVP TECHNICOM.

 

Kontakt: 

Za Košice IT Valley: Ing. Pavol Miroššay, Tel. číslo: 0904 676 975, pavol.mirossay@itvalley.sk

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., 0905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk