TUKE a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

„Pracovisko pre oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti“

Cieľom pracoviska je rozvoj spoločných aktivít v oblasti informačných a komunikačných technológií v rámci automatizácie, riadiacich systémov informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti.

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., +421 905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk

Za partnera: Ing. Miroslav Sidor, miroslav.sidor@csirt.sk