TUKE – SPINEA E-MOTION CENTER

Cieľom spoločného výskumno-vývojové pracovisko s názvom „TUKE – SPINEA E-MOTION CENTER” je rozvoj spoločných záujmov a výskumných a inovačných aktivít najmä v oblastiach: výskumu, vývoja a aplikačného využitia vysoko-presných ložiskových reduktorov TwinSpin®, využívania Prototypového a inovačného centra TUKE  pre výrobu komponentov funkčných vzorov a prototypov ložiskových  reduktorov a súvisiacich  zariadení a  zavádzaní automatizovaných výrobných systémov.

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., +421 905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk