Košické Laboratórium Meracích Systémov s M-Postupnosťami – „K-MLab“

Cieľom pracoviska sú aktivity v oblasti výskumu a vývoja inovatívnych širokopásmových senzorových systémov.

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing. František Jakab, PhD., 0905 715816

Za Ilmsens GmbH: M.Sc. Hans-Christian Fritsch, hans-christian.fritsch@elmsens.com