Inovačné centrum pre výskum pokročilých a špecifických metód a postupov v leteckej doprave

Cieľom inovačného centra podpora výskumu a vývoja systémov riadenia letovej prevádzky ako aj výskumná činnosť zameraná na špecifiku a metodiku výcviku pilotov a ostatného technického personálu. Centrum slúži aj ako kontaktné a prezentačné centrum v súlade s konceptom UVP TECHNICOM v oblasti leteckej dopravy, leteckej a kozmickej techniky.

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., +421 905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk