Inovačné centrum informačno-komunikačných služieb pre podporu vedy, výskumu a technologického transferu

Cieľom pracoviska je podpora realizácie výskumných, vývojových a inovačných projektov a realizácia výskumu a vývoja v oblasti nových foriem komunikácie, pilotné overovanie nových riešení. Súčasťou pracoviska je aj Pracoviska centrálneho manažmentu národnej telekomunikačnej infraštruktúry pre podporu vedy, výskumu a inovácií v Slovenskej republike (PCM NTI).

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., +421 905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk