Všeobecný kontakt

e-mail: info@uvptechnicom.sk

Poštová adresa

Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 5
042 00 Košice

recepcia: +421 055 602 3600
zasadačka 001:+421 055 602 3622
zasadačka 002: +421 055 602 3623
zasadačka 003: +421 055 602 3624

Vedenie UVP

Prezident

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
tel.: +421 055 602 2001
e-mail: stanislav.kmet@tuke.sk

Viceprezident pre stratégiu

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
tel.: +421 055 602 2010
e-mail: anton.cizmar@tuke.sk

Viceprezident pre financie

Ing. Marcel Behún, PhD.
tel.: +421 055 602 2005
e-mail: marcel.behun@tuke.sk

Riaditeľ

doc. Ing. František Jakab, PhD
tel.: +421 055 602 2039
mobil: +421 905 715 816
e-mail: frantisek.jakab@uvptechnicom.sk

KONTAKT NA ÚTVARY UVP

Facebook