Zaujímavosti

Veľký prehľad finančných programov EÚ na obdobie 2021-2027

Pozrite si zoznam európskych programov financovania vykonávaných prostredníctvom viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 2027 rozdelených podľa okruhov a klastrov. V nasledujúcom zozname sa uvádza prehľad možností financovania z viacročného finančného...

09/2021 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Zapojenie na zníženie vypínacích strát a prepätí sekundárnych spínačov v nepriamych jednosmerných meničoch so šírkovým riadením PP 46-2015 prof. Ing. Jaroslav Dudrík, CSc. Priemyselná využiteľnosť: Vynález je možné využiť hlavne vo vysokofrekvenčných (frekvencia desiatky...

08/2021 – Duševné vlastníctvo

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY Energetický úsporná pneumatická pohonná jednotka pre pneumobil PUV 50137-2020 doc. Ing. Ján Semjon, PhD.; doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.; doc. Ing. Marek Sukop, PhD.; Ing. Peter Tuleja, PhD.; Ing. Erik Prada,...

07/2021 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Adaptívny tensegrity oblúk s akčnými prvkami vytvorený z modulov v tvare dvojitých ihlanov PP 50084-2018 Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. Priemyselná využiteľnosť: Vynález je možné využiť v...

Sprievodca duševným vlastníctvom pre začínajúce startupy

Publikácia predstavuje startupom problematiku duševného vlastníctva. Prostredníctvom podrobného vedenia, užitočných prípadových štúdií atď...Viac informácií a prístup k publikácii wipo.int.

Deň otvorených dverí v Košiciach: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Individuálne bezplatné konzultácie šité na mieru Zameranie konzultácií: všeobecný prehľad v oblasti ochrany duševného vlastníctva patenty, ochranné známky, dizajny, kedy je výhodné chrániť čo robiť v prípade, keď priemyselno-právna ochrana nie je výhodná, utajenie, úschova rešerš...
Facebook