Udialo sa (UVP)

Branding, ktorý sa robí správne!

Branding je proces tvorenia, šírenia a budovania značky. Rozumieme pod ním hodnotu, vlastnosť a imidž značky. Hlavnou výhodou brandu je, že zákazníci si oveľa rýchlejšie zapamätajú váš produkt. Silná značka pomáha...

Vydanie učebnice „Internet veci“ podporili IT firmy

UVP TECHNICOM bol jedným z iniciátorov vydania tejto modernej a nadčasovej učebnice, ktorá je vhodným príspevkom pre proces podpory digitálnej transformácie spoločnosti. Záznam: video.nti.sk/rec/?792931A72RRUIJ74 Dňa 12.10.2021 sa v priestoroch UVP TECHNICOM za účasti zástupcov médií, stredných...

Kolektív Z TUKE získal prestížnu cenu Jána Bahýľa 2020

Kolektívu z Technickej univerzite v Košiciach bola udelená Cena Jána Bahýľa za patent č. 288407 s názvom Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie. Pôvodcami patentu sú prof. Ing....

Vzácna návšteva v UVP TECHNICOM

Naozaj s úprimnou radosťou sme v posledných rokoch sledovali informácie v médiách o Radoslavovi Danilákovi, ako o jednom z najuznávanej-ších svetových hardvérových architektov. „S Radoslavom som mal totiž možnosť sa aj osobne stretnúť, ako s mojím študentom už počas jeho...

4. Akadémia inteligentných komunít

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola organizátorom dvojdňovej medzinárodnej konferencie z cyklu Akadémia inteligentných komunít v rámci projektu Inteligentné komunity 2.0  - „Ako byť inteligentný na vidieku?“ (SKHU/1902/4.1/027). Konferencia bola...

Budúcnosť je ukrytá vo funkčných ekosystémoch, digitalizácií a inováciách

O príležitostiach a výzvach, ktorým čelí naša krajina a región východného Slovenska, sme v piatok 1. októbra spoločne diskutovali s veľvyslankyňou Spolkovej republiky Nemecko v SR p. Barbarou Wolf a zástupcami...
Facebook