2021/10/20 Biznis fórum (Startup centrum)

97

Názov: Biznis fórum (Startup centrum)
Kedy? 20. október od 14:00 do 16:00

Biznis fórum je aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Akceleračný program startupov je organizovaný v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA).