13. Akceleračný program startupov – aktivity zamerané na akceleráciu rozvoja startupov umiestnených v Startup centre UVP TECHNICOM. Pre účasť je potrebná registrácia.

 

18.08.2021 15.00-17.00 Podnikateľský plán startupov (Biznis model CANVAS)
09.09.2021 13.00-15.00 Úvod do produktového manažmentu
13.09.2021 13.00-15.00 Vyjednávanie s investorom (Term Sheet)
21.09.2021 13.00-15.00 Projektové riadenie
23.09.2021 13.00-15.00 Umenie produktivity bez stresu (Getting things done GTD)
28.09.2021 17.00-19.00 Vnútorná motivácia a flow
30.09.2021 13.00-15.00 Metodika riadenia projektov (Agile Scrum)
05.10.2021 16.00-18.00 Emocionálna inteligencia
07.10.2021 13.00-15.00 Digitálny marketing na sociálnych sieťach
14.10.2021 13.00-15.00 Branding, ktorý sa robi správne
21.10.2021 13.00-15.00 Ako si založiť firmu
26.10.2021 14.00-19.00 Kreatívne myslenie (Design thinking)
28.10.2021 13.00-15.00 Prezentačné majstrovstvo
04.11.2021 13.00-15.00 Duševné vlastníctvo. Nehmotný majetok v podnikaní
09.11.2021 13.00-15.00 Finančné toky vo firme (Cash-flow)
11.11.2021 13.00-15.00 Ochranná známka, dizajn. Produkty, grafické rozhr…
18.11.2021 13.00-15.00 Patentovanie vynálezov a ochrana počítačových programov
25.11.2021 13.00-15.00 Marketingový reštart
30.11.2021 16.00-19.00 On-line networking
09.12.2021 13.00-15.00 Manažment rizík
14.12.2021 16.00-19.00 Prezentačné zručnosti (Hovor ako TED)
11.01.2022 09.00-12.00 Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre…

 

Biznis fóra startupov:

27.10.2021 14.00-16.00 Biznis fórum
16.11.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Startup centrum
24.11.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Inkubátor

Biznis fórum je aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Je organizované pravidelne každú tretiu stredu v mesiaci (pre startupy zo Startup centra) a každú štvrtú stredu v mesiaci (pre startupy z Inkubátora).
Akceleračný program startupov je organizovaný v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA).

Informácie o spôsobe organizácie aktivít akceleračného programu (prezenčné, on-line, hybridný mód) budú vzhľadom na meniacu sa pandemickú situáciu zverejnené na stránke www.uvptechnicom.sk min. týždeň pred termínom konania sa akcie. Pre účasť na aktivitách je potrebná registrácia! Počet účastníkov na niektorých aktivitách môže byť obmedzený.