Kedy? 29. marec od 14:00 do 16:00
Kde? Online a UVP TECHNICOM 001/002

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu

 • Objasniť problematiku EQ vs IQ
 • Nastavenie Feedback procesu
 • Ako si naplánovať rozvoj

A. Rozdiel medzi IQ a EQ

 • slobodná vôľa, podvedomie, rácio
 • prečo „racionálny“ ľudia robia „neracionálne“ rozhodnutia
 • rozdiel medzi „Intelektom“ a „Inteligenciou“
 • Delenie EQ

B. Spätná väzba (Feedback)

 • hodnotiace pohovory „ľudsky“
 • ego nepatrí do rozhovoru

C. EQ v osobnostnom rozvoji

 • 7 znakov emocionálne silného človeka
 • ako rozvíjať jednotlivé aspekty emocionálne silného človeka
 • spoznaj seba aby si spoznal ostatných

Metodika

Výklad a práca s porozumením EQ v praxi. Nácvik dávania a prijímania spätnej väzby. Simulovanie hodnotiacich pohovorov. Praktické nastavenie osobnostného rozvoja na základe pochopenia svojej EQ.

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

Lektor:  Richard Rovinský    

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.