Kedy? 21. marec od 14:00 do 16:00
Kde? Online a UVP TECHNICOM 001/002

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu

 • Poskytnutie prehľadu ohľadne možnostiach financovania
 • Vysvetlenie najlepšej praxe pri získavaní ekvitného financovania a riadení kapitálu v startupe
 • Oboznámenie sa s kľúčovými podmienkami, ktoré požadujú investori

Program workshopu bude venovaný nasledujúcim témam:

A. Investičný cyklus startupu a typy zdrojov financovania

 • Bootstrapping
 • Business angels
 • Seed funding
 • Inštitucionálne kolá financovania
 • Inštrumenty získania ekvitného kapitálu – equity vs konvertibilné úvery
 • Alternatívne zdroje financovania – non dilutive funding
 • Crowdfunding

B. Proces získania kapitálu od VC fondov

 • Typické chyby
 • Na čo sa pripraviť a ako byť úspešný
 • Kroky v procese
 • Ako vybrať “správneho“ investora
 • Valuácia

C. Term sheet a právna dokumentácia

 • Kľúčové oblasti term sheetu
 • Likvidačná preferencia
 • Reserved Matters
 • Leaver provisions a founders’ stock
 • Právna dokumentácia

Metodika

Výklad teoretického základu a trhovej praxe, odovzdanie konkrétnych skúseností ohľadne úspešných a neúspešných spoločnosti a kôl financovania, prípadové štúdie

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

Lektor:  Michal Jablonka, spoločnosť Limerock Advisory, s.r.o.    

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.