Kedy? Február až marec 2022
Všetky workshopy sa budú konať v čase od 14.00 do 16.00 v hybridnom móde (bude uprenené pred konaním workshopu)

02/02 Intenzívny akceleračný program IAP
02/02 Akceleračný program AP
02/03 Projektové riadenie
02/08 Podnikateľský plán startupov – model CANVAS
02/10 Umenie produktivity bez stresu
02/14 Digitálny marketing na sociálnych sieťach
02/15 Marketingová stratégia: See – Think – Do – Care, I.
02/17 Marketingová stratégia: See – Think – Do – Care, II.
02/18 Diskusia – pripravte si vlastné problémy
02/21 Manažment času
02/22 Sociálne siete
02/24 Agile Scrum – metodika riadenia projektov
02/25 Biznis fórum startupov
02/28 Vyjednávacie zručnosti
03/01 Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní
03/03 Ako si založiť firmu
03/04 Motivačná prezentácia startupov
03/07 Verejný prejav a prezentácia
03/08 Efektívna ochrana vynálezov, technických riešení a softvéru
03/10 Prezentačné zručnosti a techniky tých najlepších
03/14 Úvod do produktového manažmentu
03/15 OCHRANNÁ ZNÁMKA, DIZAJN: Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby
03/17 Cash Flow – finančné toky vo firme
03/21 Finančné zdroje pre startupy
03/22 Kreatívne myslenia – Design Thinking
03/24 Manažment rizík
03/25 Biznis fórum startupov
03/29 Emocionálna inteligencia
03/31 Súťaž projektov IAP