Názov: Biznis fórum (Startup centrum)
Kedy? 7. december od 14:00 do 16:00

Startupy:

  • RescueBook
  • Mestometer
  • Hoppy – english
  • CredibleRentals – english
  • PraptiDelivery – english

Biznis fórum je aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Akceleračný program startupov je organizovaný v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA).