Názov: Biznis fórum
Kedy? 27. október od 14:00 do 16:00

Startupy:

  • Store Predictor
  • 21Games oz
  • Univerzálna Karta
  • Wellnesso
  • Sigred

Biznis fórum je aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Akceleračný program startupov je organizovaný v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA).