Názov: Projektové riadenie
Kedy? 21. september od 13:00 do 15:00

Registrácia na rezervacie.uvptechnicom.sk.

Informácie o spôsobe organizácie aktivít akceleračného programu (prezenčné, on-line, hybridný mód) budú vzhľadom na meniacu sa pandemickú situáciu zverejnené min. týždeň pred termínom konania sa akcie. Pre účasť na aktivitách je potrebná registrácia!

Podstatným prvkom pri spúšťaní akejkoľvek aktivity či projektu je uvedomiť si opodstatnenie aktivity (projektu). Teda je potrebné porovnať (a neustále porovnávať) predpokladané náklady (financie, prácu) a prínosy projektu. Kvalita výstupov projektu musí byť vopred definovaná nie iba predpokladaná. V súčasnej dobe je veľa povrchnosti, ak chceme budovať značku je potrebné vsadiť na kvalitu a etiku.

Pri plánovaní projektu je vhodné postupne spresňovať aktivity, ktoré je potrebné v najbližšom období (etape) uskutočniť. Riadenie rizík (udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť a môžu mať záporný dopad) je podstatnou úlohou každého manažéra. “Lepšie je sa báť, ako sa zľaknúť.” Dynamika a proaktivita manažéra a členov tímu rozhoduje o úspechu či neúspechu projektu.

Obsah webinára:

  • Ako pracovať s úvodným nápadom, ktorú chceme realizovať
  • Ako vytvoriť a rozvíjať tím
  • Akým spôsobom udržať vlastnú angažovanosť a motiváciu tímu
  • Tipy a triky pre úspešný projekt

Lektor: 

Rudolf Christopher Takáč je lektor v oblasti projektového riadenia s vyše 20 ročnou praxou. V rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako prezident Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Je zakladateľom bezplatných znalostných portálov www.managerport.skwww.managerport.com (vyše 850 príspevkov). Medzi jeho publikačné aktivity patrí kniha UZDA NA PROJEKT a sada štyroch kníh pre rozvoj detí www.kamkacik.sk. Rudolf prednášal na seminároch (Viedeň, Zürich) a na svetovom kongrese IPMA (Rotterdam). V súčasnej dobre pracuje ako odborný konzultant a lektor v spol. 2BCognitus.