Poďte s nami diskutovať
o inováciách pre seniorov!

Téma 3.: Ako by
malo vyzerať bezpečné bývanie  a moderná
starostlivosť s asistovanými službami pre seniorov v 21 storočí na
Slovensku?

2.9.2021 08.30
– 12.00

UVP TECHNICOM a on-line

Ste expertom v oblasti asistenčných produktov a podporných
služieb pre seniorov? Alebo samotným seniorom, či človekom starajúcim sa o blízkych
v seniorskom veku, či už v rámci rodiny alebo profesionálne? Zaujíma
Vás ako bezpečne udržať seniora v domácom prostredí. Tak neváhajte
o poďte s nami diskutovať, ako ich zlepšiť život vďaka novým komunitným
seniorským asistenčným službám!

Téma
demografického vývoja smerujúceho k tzv. „starnutiu populácie
a predlžovania veku dožitia “ a teda
prudkému zvyšujúcemu podielu
starších občanov na počte obyvateľov krajín EU vrátane Slovenska , sa
v posledných rokoch stala jednou
z kľúčových spoločenských a civilizačných výziev
. A musíme
povedať, že oprávnene. Potreba nastolenia technologických a sociálnych zmien
s cieľom zvládnuť dôstojne  starnutie
v  prostredí rodinného a domáceho charakteru, aktívne starnutie veľkej skupiny obyvateľstva, zlepšujúce životné
podmienky obyvateľov
,
je jedným z najdôležitejších strategických cieľov
členských štátov Európskej únie.

Medzinárodný projekt „Inovatívny ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o
starších ľudí
“ (z angl. Innovation Ecosystem for Smart Elderly Care)
je súčasťou svetového trendu vytvárania podpory pre seniorov, pričom cieľom
projektu je vytvorenie a 
posilnenie spolupráce organizácií
pôsobiacich predovšetkým v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti seniorov
založenej na sociálnych inováciách a asistenčných a telemedecinských
technológiách

Technická
univerzita v Košiciach
a EZÚS Via Carpatia, ako
zástupcovia Slovenska v rámci tohto medzinárodného projektu, si Vás dovoľujú
pozvať do spoločnej diskusie
(workshopu-u) za účasti komunitných sociálnych a technologických odborníkov,
seniorov a ich rodín, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj
zástupcov verejnej správy.

Stretnutia, na
ktorých budeme metódou spoločnej tvorby
nových produktov a služieb,
diskutovať so zapojením všetkých
relevantných skupín občanov a profesionálov, budú rozdelené na 3 časti:

Piatok 20.august 2021

Ako by malo
vyzerať  ideálne bezpečné bývanie
seniorov s asistenčnými podpornými službami v domácom prostredí?

Streda 25.august 2021

Ako zvýšiť informovanosť a digitálne zručnosti všetkých
aktérov starostlivosti o možnostiach využitia asistenčných technológii pre
životné oblasti 
seniorov,
vrátane  záujmu o vzdelanie seniorov   prostredníctvom Digitálneho zdravotného
Hubu?

Štvrtok 2.september 2021

Ako by malo
vyzerať bezpečné bývanie  a moderná
starostlivosť s asistovanými službami pre seniorov v 21 storočí na
Slovensku?

Jednotlivé témy
budú diskutované v kontexte prípadovej štúdie pripravovaného inovatívneho
návrhu Centra sociálnych služieb v Obišovciach,
ktorý je pripravovaný Inštitútom aktívneho bývania,
v spolupráci s miestnymi orgánmi verejnej správy


Ako sa zapojiť do našej diskusie?

Stačí vyplniť registračný
formulár
a my Vám zašleme inštrukcie k osobnej alebo
online účasti.

Registrácia je nezáväzná a zadarmo!

Kde sa uskutočnia dané diskusie?

Diskusie budú
prebiehať v priestoroch Univerzitného
vedeckého parku TECHNICOM
(zasadacia miestnosť 003) v Košiciach, samozrejme
s dodržaním aktuálne platných nariadení v súvislosti
s pandemickou situáciou. Účasť bude možná aj prostredníctvom online pripojenia.

Kto sa môže zapojiť do diskusie – zúčastniť sa nášho
workshopu?

Radi privítame
všetkých, s relevantnými skúsenosťami z oblasti starostlivosti
o seniorov, akými sú napríklad:

·
Formálni a neformálni poskytovatelia
starostlivosti seniorom,

·
Seniori a ich rodinní príslušníci, bývajúci
s nimi v domácnosti, prípadne poskytujúci im starostlivosť na pravidelnej báze,

·
Odborníci z rôznych
odvetví podporných a asistenčných služieb a produktov pre seniorov,

·   Zástupcovia relevantných
verejných inštitúcií
a tretieho sektora, ktorí sa aktívne venujú
starostlivosti a poskytovaniu služieb pre seniorov. 

Viac informácií
nájdete aj na našich stránkach https://seniorhub.sk/

Táto aktivita je realizovaná v
rámci aktivít projektu Inovatívny ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o
starších ľudí, implementovaný pod záštitou programu
Interreg Stredná Európa, s finančnou podporu Európskej
únie (ERDF, ENI, IPA).