Názov: Ako môže podnikanie pomáhať riešiť spoločenské problémy?
Kedy? 12. máj
Kde? Online
Organizátor: Ekonomická fakulta, TUKE

Pozrite si nápady stredoškolákov, ktoré Vám predstavia svoje podnikateľské zámery, vytvorené nielen s cieľom zarobiť, ale zároveň aj napomôcť riešeniu spoločenských problémov!

Zároveň bude predstavené, ako sa podarilo naštartovať inovatívnu edukačnú hru InnoSchool na stredných školách v Košickom kraji motivujúc študentov k sociálnemu podnikaniu.

Registrácia na: https://forms.gle/v1tzbJAGNr3ohwfXA