Čo pre Vás znamená sloboda? skúste jedným slovom opísať, čo pre Vás znamená sloboda. Je to cestovanie? Alebo voľba? Či názor?

Vaše „slovo“ môžete napísať na našej webovej stránke: https://sloboda.live/

Túto projekciu budeme vysielať naživo na Youtube :

Obyčajní ľudia boli medzi rokmi 1948 až 1989 obmedzovaní na osobnej slobode. Nemohli slobodne vycestovať do väčšiny krajín, slobodne vyznávať vieru a mnoho ďalšieho.