Názov: POH – projektové stretnutie
Dátum: 17. september 2020 od 13.00 do 17.00 
Miesto: UVP TECHNICOM miestnosť 217