Názov: 70. výročie Botanickej záhrady v Košiciach (odborná konferencia)

Termín: 3. až 4.9.2020

Miesto: UVP TECHNICOM