Názov: Journey Summer School 2020
Termín: 27.7. – 07.08.2020
Miestnosť: TP102